Co  je přírodní medicína? 

Přírodní medicína se odborně nazývá Komplementární medicínou vzhledem k tomu, že se jedná o použití metod a postupů, které nejsou vědecky ověřené. Často doplňují obvyklou vědecky ověřenou léčbu lékařů, kterou mohou ovlivňovat následné postupy přírodní medicíny(komplementární medicíny).

 

Můj osobní názor je, že tam, kde selhává vědecky ověřená léčba, začíná pomáhat přírodní medicína, protože její poznatky a postupy jsou daleko propracovanější a leckdy účinnější, než vědecky podložená léčba.

 

 

Jednotlivými postupy přírodní(komplementární) medicíny se myslí následující směry:

 

 • Alternativní léčebné postupy

 

 • Ajurvéda

 

 • Psychochirurgie

 

 • Bioenergetika

 

 • Psychotronika

 

 • Homeopatie

 

 • Akupresura

 

 • Akupunktura

 

 • Chiropraxe

 

 • Masáže

 

 • Léčba vírou

 

 • Léčba hypnózou

 

 • Léčba meditací

 

 • Léčba muzikoterapií

 

 • Léčba jógou

 

 • Parapsychologie

 

 • Užití animálního magnetismu

 

 • Fytoterapie

 

 

Bohuslav Větrovský,

poradce pro alternativní a přírodní medicínu.


 

Přírodní, alternativní také komplementární medicína

nebo jen CAM (z anglického Complementary and Alternative Medicine) je široký pojem zahrnující všechny metody neklasické medicíny. Jejich společným znakem je, že metody a postupy nejsou testovány na účinnost a bezpečnost způsobem, jaký je obvyklý v moderní medicíně, nebo v tomto testování selhaly. Mnohdy jsou postaveny na alternativních filozofických názorech nebo na nepochopení či desinterpretaci poznatků moderní vědy. Alternativní medicínu v mnoha případech nemusí provádět lékař, ale léčitel, který nemá potřebné medicínské vzdělání. Přestože se pojem alternativní medicína v zahraničí nadále užívá, došlo v posledním období k terminologickému rozšíření a začalo se hovořit spíše o nekonvenční a komplementární medicíně. Oba tyto termíny jsou v lékařské obci snáze přijatelné. Termín nekonvenční medicína (anglicky unconventional medicine) vyjadřuje, že dané léčebné postupy nejsou uznány jako lege artis medicínské postupy, tedy že nebyly prověřeny podle pravidel klinického výzkumu. Nejsou ani považovány za standardní způsoby léčby, dokonce nepatří ani do objemu zákonem vymezené zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami či jinými subjekty předplacené péče. Ovšem situace se v jednotlivých zemích různí a obzvláště soukromé pojišťovny stále více zařazují některé nekonvenční služby do katalogu péče, protože je po těchto metodách poptávka.
Termín komplementární medicína (anglicky complementary medicine) hovoří o tom, že mnohé nekonvenční postupy nejsou nasazovány místo standardních, nýbrž že je doplňují a že mají podpořit účinek vědecké medicíny či mají na léčbu navázat (především bylinné kúry, masáže, reiki, jóga, v určitých případech akupunktura atd.).

METODY KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNY

V USA se problematice věnuje Národní centrum pro komplementární a alternativní medicínu.
( National Center for Complementary and Alternative Medicine – NCCAM), které je považováno za nejkontroverznější divizi v Národních institutech zdraví ( National Instuitutes of Health ( NIH).

Pro přesnost definice převzato z wikipedie.