Vytvořil jsem cyklus přednášek, které budou pro širokou veřejnost.

Společnosti, organizace nebo školy, si mohou přednášku pro

kolektiv lidí zabývající se danou problematikou objednat z těchto témat:

 

 

PARAPSYCHOLOGIE, ZÁKLADY A HISTORIE.

PARAPSYCHOLOGIE A VĚDECKÉ VÝZKUMY SOUČASNOSTI.

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ MYSTIKY.

LÉČIVÉ HOUBY A BYLINKY KOLEM NÁS.

 

 

Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran,

na základě vyplnění objednávkového formuláře.

Rád přijedu do vašeho města nebo vesnice a navštívím  školy, spolky nebo čajovny.