Element – vzduch

Čtvrtá čakra ANAHÁTA se také nazývá srdeční čakra, protože se nachází uprostřed hrudi. Její páteřní umístění je nad pátým hrudním obratlem. Se čtvrtou čakrou je spojena jemnost citů a doteků. Orgány, které přímo ovlivňuje je brzlík. Tam, kde je srdce, je i láska, cit, pokora, odevzdanost jeden druhému.