Vlastnosti této tatvy jsou:

 

Barva – bílá až šedá
Chuť – stahující, pociťujeme ve vládě její různé chutě po pokrmech labužnických
Povaha – studená
Princip – voda, vyvíjí pocit jako bychom byli ve vodě
Světová strana – východ
Smysl – chuť
Tělo – lidské – přináležejí tuk, sliny, moč, sémě muže, zárodek ženy. Onemocnění těchto nutno léčit v Apas tatvě (též rány na nohou).

Dech – vlevo. Cvičení konejme, když je dech měsíční “Ida”, zvláště v pondělí a pátek v planetární hodině Měsíce nebo Venuše.


V Apas mají se projednávati věci, které mají krátkého trvání.Jest však naděje na výsledek, zvláště pak dobrých dílech. Apas duchovně výše postavených pomáhá k sebepoznání, jest tatvou bohatství a blahobytu.

Déšť – ukáží-li se v této tatvě mraky na východní obloze, jistě dostaví se déšť dlouhotrvající. Též sněžení jí podléhá.

Cestování – veškeré cesty, plavby po vodě máme počínati v Apas. Účely, kvůli nimž cesty konáme, se zdaří.

Peníze, losy, hry, sázení, obchody – peníze ukládáme, losy kupujeme, jen svému nitru, budeme míti ještě zdar ve hře. Spekulace provádějme výhradně v Apas. Předsevzetí vykonávané v této tatvě vždy se zdaří a peníze se hromadí a zůstávají.

Oděv, obuv – kupujeme v Apas, zvláště za vlád Měsíce, stojí-li měsíc ve znamení Štíra, Vah nebo Lva, při obuvi,když jest Měsíc ve znamení Kozoroha, Vodnáře.

Zábavy – začínejme v Apas, neboť tato jest tatvou tance, radosti, veselosti, hry, blaženosti a bujnosti, vládne radostmi světa. Pitky v Apas začaté, končí obvykle obžerstvím.

Nemocní horečkami – kdo cvičením docílí, aby v horečkách zavedl Apas do svého organismu, a tuto tatvu podržel, brzy se uzdraví. Děti počaté a narozené v této tatvě budou míti šťastný a blažený život. Početí však nemá nastati v době, kdy připadá na planetární hodinu Saturnovu, nebo stojí-li Měsíc ve znamení Štíra (hlavně v sobotu) Děti narozené v Apas jsou schopnější pro vlastní vývin. (Lidé počatí nebo zrození v Apas jsou většinou boháči).

Láska sexuální – Aúas jest tatvou sexuelní, ovládá početí a tělo ženy. Matka, která v této tatvě oplodní, nemá těžkosti v těhotenství a lehce porodí.

Umělci – Apas dává intuice a pomáhá uměleckým tvorbám, vynálezům, vyvíjí smysl pro krásu a umění.

Tatvy vzniklé o Tejas tatvě mají v Apas svého odpůrce. Tak bouře, stávky, v Apas vzniklé nebudou míti dlouhého trvání. Oheň nenabude značnějších rozměrů, ani v bouřích škod nezpůsobí. Blesk v Apas zřídka uhodí.

Duchovně méně vyvinutí bývají sobci a požitkáři, labužníci, (proto jest chuť v této tatvě na jídlo dráždící sliznici).

Při cvičení vdechujeme levou nosní dírkou (dech měsíční) zadržíme dech v plicích a zvolna vydechujeme; zbavíme se utrpení. Cvičení konáme v této tatvě jako v Prithivi, posazení obličejem k východu, hlavně když dýcháme levým nosním otvorem. Necháme všude, kde se mluví o květech převládati barvu bílou. Nabýti se zachtělo.