Vlastnosti této tatvy jsou:

 

Barva – červená
Chuť – ostrá, rádi pojídáme ostře chutnající pokrmy (kořeněné, paprikované)
Přirozenost – horká, pociťujeme při vibraci její zvýšené tělesné teplo
Světová strana – jih
Princip – světlo, oheň

Dech – vpravo. dýcháme-li vpravo dechem slunečním, zesilujeme její moc a usnadňujeme provádění našich přání, zvláště každou neděli a úterý v planetární hodině Saturnu a Marsu.


Hlad, žízeň, spánek, světlo přináležejí Tejas.

Snímek 060Lidé slabí – nemají však nikdy v této tatvě jísti. Tejas je tatvou tělesného vývinu. Přinášejí s sebou také plamenné, nadšené a ohnivé jednání…

Jest tatvou vzrušení a hněvu. Přináleží jí volnost a práce. Při vládě její zrak náš jest ostřejší. Jsme-li vycvičeni, dá nám vibrace Tejas energii k prodikci naší síly. U člověka neduchovního vzbuzuje zlost, hněv, žárlivost. Proto všední neduchovní člověk má se jí chrániti, protože vzbuzuje hádky, války, souboje, spory vznikají v její vládě. Jest tatovu bytí a tvoření, jest působící silou pro tvary a jejich udržování. Jest tatvou svobody, zdatnosti a práce.

Cestování – cestujeme-li, chraňme se úrazu a nepříjemností. Neštěstí železniční, ohně i výbuchy v této tatvě vzniklé, nabývají velkých rozměrů.

Obchody velké – vznikají a daří se v její vládě, zvláště obchody se železem.

Koupání – kdo se v Tejas koupe ve studené vodě, nikdy se nenachladí.

Tělnatost – jsme-li tělnatí, následkem čehož trpí i srdce, hrozí-li nám nebezpečí mrtvice, ztučnění srdce, používejme pokrmy výhradně v této tatvě, čímž docílíme bez všelikých lékařských kůr, cest tělocviku a podobně, určitě úplné změny v organizmu, tělo změní se ve štíhlejší.

Nemoci – špatná činnost organizmu, horečky, chvění vznikají v Teas. (Též ve Vayu). Horečky a nemoci různých zápalů v této tatvě povstávají, bývají nebezpečné a končívají obyčejně katastrofou. Všecky tyto nemoci nutno léčit když proudí Apas.

Manželství – zasnoubení uzavřené v Teas, přinese vždy trochu domácích mrzutostí a nedorozumění.

Početí – v této tatvě jsou pro matku nepříznivá. Přinášejí během jejího stavu těžkosti.

Vdechněme v této tatvě vzduch plnou silou, když jest dech sluneční (pravou nosní dírkou), zadržme v plicích tak dlouho, pokud vydržíme a vydechněme prudce levou nosní dírkou (pravou zadržíme palcem). Opakujeme to často a omládneme a rozmnožíme tělesný oheň. Cvičení tato jako v Prithivi s rozdílem, že jsem obráceni k jihu, hlavně když dýcháme dechem slunečním (vpravo). Avšak při cvičení necháme všude, kde se mluví o květech převládati barvu červenou.