Čínská medicína

sahá, svými základy, do období několik tisíc let před naším letopočtem. Vědomosti, které postupně lidé zasvěceni studiu čínského lékařství objevovali, byly předávány z otců na syny, po celé generace a byly často i rodinným tajemstvím. Tím rodiny, věnující se léčitelství a lékařským naukám, získaly respekt a uznání.

Základem tradiční čínské medicíny je vytvořit rovnováhu a harmonii v lidském těle, čímž zabraňuje vzniku nebo rozvoji chorob. Současně je to označení pro metody prevence, vyšetření a léčby. Toho dosahuje mnoha způsoby. Mezi její metody patří akupunktura, akupresura, bylinné směsi a také změna životního stylu.

 

Čínská medicína má  základní vědní směry nauk, kterých je osm:

 

  • rozlišovací diagnostika

 

  • metody vyšetřování

 

  • mechanismus nemocí

 

  • příčiny a vznik nemocí

 

  • síť dráh

 

  • vnitřní orgány

 

  • tělní tekutiny, krev a čchi

 

  • prevence nemocí a zásady léčby

 

 

Postupně zde rozvinu jednotlivé body tak, aby jste pochopili základy a historii čínské medicíny. Já víc  používám výraz “Východní medicína”, protože vychází z nauk starších, než je Budhismus sám. Cestováním po Asii jsem pochopil, že každá vesnice má svého lékaře a často se stává, že lékařem i léčitelem je mnich, který je současně i náboženskou autoritou. Lidé se obrací na mnichy z klášterů, kde se uchovávají znalosti a postupy nad kterými západní medicína jen nevěřícně kroutí hlavou s tím, že jsou zastaralé, neúčinné a často je označují za šarlatánské.

Ze své vlastní zkušenosti mohu sdělit, že kdybychom vzali západní medicíně veškerou techniku, tak je zcela bezzubá a samotní lékaři by se obrátili na studium bylinek a znovu by objevovali dávno již objevené.

Východní nauky medicíny jsou tak dokonalé, že tu budou další tisíce let a postupně se celosvětově prosadí, jako hlavní léčebný směr tam, kde se nebude muset použít skalpel a technické přístroje.

Antibiotika již zcela ztrácí svoji účinnost a víry jsou vůči nim rezistentní. Používáním antikoncepce jsou vody plné hormonů a jsme na počátku obrovské katastrofy, týkající se druhu Homo Sapiens. Vraťme se k poznání, které nám odkázali naši předci a používejme jich s rozumem a citem.


Bohuslav Větrovský,

poradce pro alternativní a přírodní medicínu.