Vlastnosti této tatvy jsou:

 

Barva – zelená až modrá.
Chuť – kyselá, jíme rádi kyselá jídla.
Povaha – studená.
Světová strana – severní.
Princip – vzduch.
Vliv – Venuše.

Snímek 063Dech – vlevo (dech měsíční), zesiluje její vliv. Změna místa, chůze, čich, nadýmání, náleží Vayu – jest člověku celkem nepříznivá. Jest první manifestací života a pohybu kupředu, je tatvou vzruchu, větru, letu a chůze. Ve vayu se má jednati o věcech, které mají míti jen přechodný účinek. Lidé duchovně vyspělejší při vibraci její mluví obyčejně o cestách, plavbě, dostizích, o smrti, zločinech a podobně. Lidé méně dokonalí baví se řečí neslušnou a pomluvami. Ve Vayu vznikají lži, nadávky, podvody, lsti, závist, nenávist, lakomství. Vayu je tatvou sebevrahů, zločinné případy berou v ní svůj původ. Dejme pozor na své vlastnictví, když Vayu vibruje. Darebové osnují v ní své plány. Též podvody v obchodech, předražování zboží, nesolidnost obchodní a podobně jí přináleží. Bezcitní vrahové jí podléhají.


Sňatky, zasnoubení – v této tatvě neuzavírejme. Nemají nikdy dobrých výsledků a netrvají dlouho.

Nemoci – ve Vayu povstávají obyčejně mrtvice, ochromení, nachlazení.

Sebevraždy – vznikají v této tatvě. Zoufalci snáší život svůj až ke chvíli vibrace Vayu, nastoupením její doby pak jej ukončí.

Cestování – Jsme-li však již na cestě unaveni, vzbuďme v sobě tuto tatvu a únava ihned zmizí. Vystupujme na kopce za její vlády.

Nákupy – Ve Vayu nemáme činit žádné, nemáme-li utrpěti ztráty.

Dělnictvo, sluhy, služebnice – nepřijímejme nikdy ve vayu, vzájemný poměr nebude nikdy sympatický a bez pomluv. Též nastoupení do nových zaměstnání je neprospěšné.

Děti – počaté nebo narozené v této tatvě jsou málokdy šťastné. Početí přináší většinou potraty. Zdravotní stav zrozených ve Vayu je zvlášť nervově špatný.

Koupání – ve Vayu dostavuje se do organizmu pocit chladu, není tudíž radno se koupati, chceme-li se vyvarovati nachlazení.

Duchovní práce – počátky prací svých možno předsevzíti. Zasvěcenci mohou ve vládě Vayu prováděti meditace, nebo choditi po vodě.

Vliv Vayu zesiluje se ve vládě Merkura a Saturna, to je ve středu a v sobotu, více ještě v hodinách Merkura a Saturna.