Co je celostní medicína?

Tento termín pochází z první poloviny minulého stolení a definoval jej americký psycholog německo-židovského původu Friedrich Salomon Perls se svou ženou Laurou, který měl během 2. světové války praxi v USA a získal, s tímto způsobem léčení, velké zkušenosti. Vychází z názoru, že Gestalt terapie /celostní medicína/ je založena na poznávání a vyjadřování svých vnitřních stavů a emocí “tady a teď”, odmítá přitom spekulovat o jejích příčinách. Gestalt terapie se stala populární zejména v 60. letech 20. století, kdy splynula s duchem doby a stala se součástí širších snah o “humanizaci” a “odautoritářštění” psychiatrie, psychologie a vědy vůbec. Bylo zjištěno, že k zablokování určitých aspektů reakcí může dojít již v dětství. Některé potřeby člověka tak mohou zůstat trvale neuspokojeny a v pozdější době mohou u člověka vyvolat jak fyzické tak i psychické problémy, představy, pocity a činy souvisejí s celou osobností (z německého die Gestap – celistvá bytost). Velice silně ho ovlivnilo setkání se Sigismundem Šlomonem Freudem známějším pod jménem Sigmund Freud otcem psychoanalýzy, který se narodil v městě Příbor na Moravě.

 

Vidíme přicházejícího klienta s problémy v několika základních úrovních:

 

  • fyzické

 

  • psychické

 

  • duchovní

 

  • pocitové

 

  • emoční

 

Na základě vyhodnocení těchto rovin, můžeme určit příčinu nemocí a najít způsob odblokování, příčin vzniku dané nemoci. Jinými slovy – nemoc fyzického těla je již jen hmotným odrazem příčiny vzniku nemoci na duchovní a psychické úrovni.

 

Jak tato terapie probíhá?

S klientem, který přijde k terapeutovi, léčiteli či jiné osobě provádějící celostní terapii, je provedeno formou dotazů, ve všech úrovních vyšetření a na základě položených dotazů je učiněno vyhodnocení a stanovení diagnózy a následných léčebných postupů a doporučení. Kvalita tohoto vyhodnocení zcela záleží na odborných znalostech psychologie, léčitelství a jiných oborech souvisejících s léčbou těla i ducha člověka.


Bohuslav Větrovský,

poradce pro alternativní a přírodní medicínu.