Posts Tagged “alternativní léčba”

ZÁPISKY LÉČITELE

V zápiscích léčitele Vám vypovím příběhy, se kterými jsem se během své kariéry léčitele potkal. Jména jsem pozměnil a leckdy jsem vše upravil tak, aby nedošlo k odhalení skutečných aktérů jednotlivých příběhů. Někdy jsem zcela záměrně pozměnil i děj a místo, kde se skutečný příběh odehrál. Tak, jak jsem pomáhal lidem a poznával lidskou psychiku, jsem se…

Rakovina

Je nemoc, které se všichni podvědomě bojíme. Pokud postihne naše blízké, jsme touto zprávou zasaženi a podnikáme všechny možné kroky k úspěšné léčbě, našeho blízkého člověka. V dnešní době již existují ověřené postupy léčby některých typů rakovin a vědecká pracoviště na celém světě hledají lék, na tuto chorobu, která je známá již od starého Egypta. Co to…

Go Top