Posts Tagged “celostní medicína”

Celostní medicína

Co je celostní medicína? Tento termín pochází z první poloviny minulého stolení a definoval jej americký psycholog německo-židovského původu Friedrich Salomon Perls se svou ženou Laurou, který měl během 2. světové války praxi v USA a získal, s tímto způsobem léčení, velké zkušenosti. Vychází z názoru, že Gestalt terapie /celostní medicína/ je založena na poznávání a vyjadřování svých…

Postupy přírodní medicíny

Postupy přírodní medicíny

Co  je přírodní medicína?  Přírodní medicína se odborně nazývá Komplementární medicínou vzhledem k tomu, že se jedná o použití metod a postupů, které nejsou vědecky ověřené. Často doplňují obvyklou vědecky ověřenou léčbu lékařů, kterou mohou ovlivňovat následné postupy přírodní medicíny(komplementární medicíny).   Můj osobní názor je, že tam, kde selhává vědecky ověřená léčba, začíná pomáhat…

Go Top