Prithivi

Vlastnosti této tatvy jsou:

Barva – žlutá
Cit – pociťujeme v její vládě na věci sladké.
Povaha – pociťujeme v její vládě vnitřní mírné teplo.
Princip – země.
Světová strana – Západ; konáme-li co ve vládě její, provádíme-li cvičení, dechy, buďme obráceni na stranu západní.
Smysl – čich, ve vládě její se valně zvyšuje, vycvičenci pociťují sladkou jemnou vůni jako u žlutých růží čajovek (rosa thea).
Tělo lidské – Prithivi přináleží: kosti, svaly, kůže, vlasy, žíly, břicho a cévy. Onemocnění těchto částí se nejlépe léčí v této tatvě.

Dech vpravo – dýcháme-li právě dechem slunečním, zesilujeme její moc a usnadňujeme provádění našich přání. Zvláště každý čtvrtek v hodinu Jupitera a nejvíce od 21. července do 21. srpna, kdy stojí slunce ve znamení Lva.


Prithivi, jest tatva radostného života, přátelství, lidskosti, spravedlnosti, veselosti, smíchu, vzrůstu, výsledku a universální lásky.                                                                           (Vlastnosti tyto přínáležejí též tatvě Apas, která po Prithivi vládne). Ti, kteří se svým životem uměli povznést k dokonalejšímu životu, pociťují ve svém nitru zvláštní lásku k přírodě a ke všemu tvorstvu. Stává se, že nitrem zachvívá zvláštní pocit blaha, který si neumíme vysvětlit.Pořekadlo “žíti a druhé nechat žíti” uplatňuje se v této tatvě nejvíce. Velmi zřídka zlé činy, zlé jednání přicházejí v této tatvě. Co v Prithivi se počíná, bude trvalé a šťastné a člověku vždy příznivé. Prithivi jest tatvou zákonů a spravedlnosti, proto soudce v této tatvě rozhodující, soudí nejspravedlivěji.

Hledáš-li pro své spravedlivé záležitosti, jednej o nich v Prithivi. Prithivi prosta jest vší bázně, úzkosti i utrpení všeho druhu. Méně jemnější formy této tatvy jeví se méně duchovně prohloubeným jako požitkářství v jídlech, žádosti ve vezdejším životě po radostech a touha po dosažení blaha.Vzdor tomu vliv Prithivi i na tyto lidi je mocný a stěží najdeme mezi nimi sobce. Prithivi jest tatva lásky rodinné, tedy vzájemné mezi dítkami a manželi.

Zdraví – kdo vliv Prithivi ve svém životě uplatňuje, bude se cítit vždy zdravějším a spokojenějším.

Léky – užíváme-li je ve vládě Prithivi, zesilujeme účinek léčiv a měli bychom se výhradně při podávání našich léků řídit našimi “hodinami”.

Jídla – Když Prithivi vládne, budeme vždy nejspíše pociťovati chuť k jídlu. Chuť na sladká jídla a ovoce jsou příznakem její vlády. Jste-li slabí (hubení) jistě požíváte svých pokrmů v tatvě, jíž třeba osudem podléháte. (např. TEJAS – tatvě) Pak nikdy nebudete dobře vypadati, a i kdybyste brali sílící a zvláště vyživovací prostředky, vše jest marné. Marně naše dámy kupují bezcenné prostředky k nabytí oblých tvarů. Pokud nezmění svoji životosprávu a nepodřídí ji době tatev. Abychom nabyli vzezření omládlého, zdravého, aby se tvary našeho těla staly plnými, jest třeba, abychom požívali pokrmů výhradně jen, když naše hodiny ukazují, že vládne Prithivi. Účinek bude pro každého překvapující a odpadnou značná vydání za bezcenné a mnohdy i zdraví škodlivé preparáty.

V nedostatku potravin – kdy jsme nuceni přijímati pro výživu organismu méně potravin, získáme požíváním pokrmů v době vládnoucí Prithivi, že výživné látky jsou ústroji zažívacími lépe spotřebovány, kdežto příjímáním potravy v době nepříznivé (např. Tejas – tatva) přichází mnoho výživných látek nazmar. Přijmeme tudíž vždy pokrmy v Prithivi podle hodin a brzy zrůžoví naše tváře.

Matky – budou kojiti své dítky výhradně v této tatvě a poznají, že různé žaludeční katary novorozeňátek i odrostlejších úplně zmizí, tvářičky dětí zbuclatí a zrůžoví. Dávejme tudíž dítkám pokrmy v době, kdy naše hodiny ukazují vládu Prithivi – zaradujeme se nad výsledkem. Přestávky ve školách, kdy dítky požívají s sebou přinesené pokrmy, měly by se stanoviti na dobu, kdy vládne Prithivi.

Nemocní – Když hodiny naše ukazují vládu Prithivi, pocítí nemocní v této chvíli určité ulehčení, zvláště ti, kteří jsou ovládáni tatvou Akaša a Vayu. Nemoci, které vzniknou v Prithivi, nebudou míti dlouhého trvání. – Kůru léčebnou máme používati v Prithivi. Při kataru žaludku, kdy nemocní nemohou snésti pokrmů a zvrací – jídla podáváme výhradně v Prithivi a poznáme opravdové a jisté zlepšení.

Manželství – zasnoubení v Prithivi uzavřená, jsou po většině šťastná.

Láska a přátelství – v Prithivi jsou trvalé. Děti počaté i zrozené v Prithivi jsou dobrých mravů, milují své rodiče a přizpůsobují život svůj jejich přání. Také život budou mít blažený a šťastný.

Umělci – nechť počínají své práce, když hodiny naše ukazují vládu Prithivi.

Lidé věřící – ať vykonávají své modlitby v Prithivi, neboť Prithivi jest tatvou zbožnosti.

Modlitby – v této tatvě pronášené přinášejí podivuhodné posílení volajícímu.

Meditace – rozjímání o dobrých vlastnostech Prithivi děje se vdechnutím, jež nutno, když jest Pingala (dech sluneční), zadržeti dlouho v plicích, tu nabudeme stálosti a přemáháme lehce nehody. Zbavíme se nemoci a nabudeme tělesné lehkosti.

CVIČENÍ A
Budeme – li všechny naše úkony, jimiž je Prithivi příznivá, konati ve chvíli, kdy podle našich hodin vládne, docílíme jistě zdaru a výsledků překvapujících, aniž nutno znáti a říditi se celým poučením v různých kapitolách uvedeným a známým pouze okultistům. Výsledku docílíme jedině proto, že žijeme a konáme vše v harmonii s dechem přírody. Obtíží není žádných, poněvadž postavením hodin při východu slunce (východ uveden v kalendáriu), jeví se nám pro celý den i noc hodiny i minuty, ve kterých ta či ona tatva vládne. Ti, kteří čerpati budou z našich úvah a poučení v dalších kapitolách, kteří poznají vliv myšlenek na náš život, kteří dovedou se soustřediti, kteří znají Pránu, Sluneční a Měsíční dech, mohou svou vůlí a soustředěním účinek každé tatvy valně zvýšiti a mnohé nepříznivé stavy svého života i svého těla rychle měniti, budou – li souladnými (harmonickými) cviky účinkům tatev pomáhati. Jest to asi tak, jako když zahradník pouze čeká na déšť, který květinám dá vláhu, nebo když denně sám se namáhá a zalévá. Jistě v případě druhém květiny budou bujnější k větší radosti pěstitele.


CVIČENÍ B
Žádáme-li o vyplnění některého našeho přání naznačeného ve vlastnostech Prithivi, tedy zdraví, potřeb k životu vezdejšímu, lásky, zlepšení zdravotního stavu našich bližních, jakož i všeho, co souhlasí se zákony dobra, usedneme, když naše hodiny ukazují Prithivi, obličejem k západu, v pozici po orientálsku (jak užívají Turci) a vdechujeme a zadržujeme a vydechujeme, přitom se však soustředíme s plnou vírou při vdechu na naše přání, na to vdechnutý vzduch prosycený Pránou a tatvickými vlnami Prithivi, jemně vnutíme do slunečního pletiva (slun. pletivo u žaludeční jamky pod hrudním košem). Přitom se břicho vtáhne mírně do sebe, odtud myšlenkově Pránu neseme směrem k mozku, kde jako ve výru necháme kroužiti na okamžik hlavou, přičemž máme pocit, že naše přání se uskutečňuje, načež vydechneme. Přitom musíme být úplně přesvědčeni, že naše přání musí býti vyplněno. Dýcháme-li, právě pravým otvorem nosním tedy dechem slunečním soustřeďme se na naše přání způsobem rozkazovacím, že o to co si přejeme a co jest v souladu s Prithivi, jak je vpředu naznačeno státi se musí, a budeme překvapeni výsledkem. Zvláště budeme-li vytrvalí.


Nervóza – léčí se nejlépe v Prithivi. Ulehneme pohodlně na znak na pohovku, nebo na zem, ruce položíme vedle sebe. Necháme ochabnouti naše údy tak, že musíme mít pocit bezvládnosti, takže nemožno nám ani údem hnouti. Hleďme celou svojí vůlí na nic nemysleti. Asi po 5 min. Povolíme myšlenkám, údy však necháme ochablé a dýchati budeme rytmicky, přičemž se soustředíme na Pránu, kterou vdechujeme, kterak naplňuje celé naše nitro, proniká z vnitra až k povrchu kůže, (dostaví se pocit, jakoby nám po kůži lezli mravenci). Asi po 5 min koncentrujeme své myšlenky na pocit, jako bychom se nacházeli v koupeli prosycené paprsky Prithivi a Prány, načež cítíme se osvěženi, zdravými. Potom můžeme svaly svoje opět napnouti. Těžce nervózní mohou přidati cvičení následující:

Zvednou obě ruce do výše, dýchají rytmicky. Přitom pociťují, jak blahodárná síla vesmírná zachycuje se na prstech a vchází v celý náš organizmus. Když cítíme, že naše ruce jsou naplněny touto silou, učiníme pravou rukou tah po celé levé straně našeho těla od hlavy počínaje, až pokud možno ke kolenům, načež obloukem zvedneme ji do stavu původního, tentýž tah následuje pak levou rukou. Tedy pravou rukou činíme tahy po levé, levou po pravé. Pro nemocné nervy léků zaručeně účinnějších není.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. více informací

Nastavení souborů cookie na tomto webu jsou nastavena na „povolit soubory cookie“, aby vám poskytly co nejlepší zážitek z procházení. Pokud budete nadále používat tuto webovou stránku beze změny nastavení souborů cookie nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, souhlasíte s tím. / The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít okno / Close