Hovory s mrtvými

S dalším zajímavým případem, jsem se setkal v jednom malém městečku, kde jsem měl pár pacientů.  Potkávám se i s lidmi psychicky narušenými, kteří se mezi námi volně pohybují a často splňují podmínky léčby, na některém z oddělení psychiatrických klinik, či ústavů. Jsou to lidé, kteří trpí schizofrenií, až po lidí, kteří trpí “vyhořením” a únavovým syndromem. Lidé často vidí bytosti, které vnímají pouze oni. Jednají i na veřejnosti tak, že pobíhají zmateně a mávají rukama kolem sebe se slovy, že odhání draky, žluté trpaslíky a jiné zajímavé bytosti. Dle lékařských studií, údajně každý pátý člověk, je možným pacientem trpícím schizofrenií nebo jiným psychickým onemocněním. Potkávám také lidi s depresemi, kteří odmítají navštívit odborného lékaře a uchylují se k pochybným liturgickým, či magickým rituálům, které mají nemocnému pomoci. Bohužel časem tito lidé podlehnou různým sdružením a sektám, které jsou vedeny lidmi, kteří chtějí seberealizovat své ego, nikoli pomoci lidem. Zde v Česku po roce 1989 vzniklo více než tisíc různých sekt zaměřených na esoteriku. Jsou rozsety po celé zemi a přináší postupnou zkázu, v podobě manipulací s lidmi, zničených životů. Běda tomu, kdo se proti těmto uskupením otevřeně postaví. Lynčují ho formou pomluv a intrik. Vše se děje skrytou formou nebo diskreditací na sociálních sítích.

Nyní k našemu druhému, zajímavému případu, který se mi vryl do paměti svoji neotřelostí, upřímností a svou ojedinělostí.

Jednoho dne se na mě obrátila o pomoc dívčina, která do telefonu zněla velice jemně a tichým hlasem mě požádala o konzultaci svého psychického stavu. V daný den a v daný čas vešla do mé ordinace dívčina, křehká jak víla s hlubokýma očima a sdělila: ” Hovořím s mrtvými lidmi, je to normální? ”  Nevěřícně jsem na ni hleděl a zeptal se, jak to dělá a co při tom, když hovoří s mrtvými lidmi, cítí. Chtěl jsem vědět, zda náhodou dívka netrpí bludy nebo schizofrenií. Sedla si a začala mluvit. Já jen seděl a naslouchal. Tato křehká dívka pracovala jako manikérka, kadeřnice a kosmetička. Jen tuto odbornou práci nedělala živým, ale mrtvým lidem. Prý proto, že v této práci s mrtvými našla svůj vnitřní klid a smíření se životem. Upravovala je na jejich poslední setkání s blízkými tak, aby nebyly vidět jejich útrapy posledních chvil, než naposledy vydechli a odešli tam, kam si dle svých skutků činěných za života zasloužili. Popisovala, jak se mrtvý v podobě éterického těla zvedne z rakve a stojí vedle ní a povídá o svém životě. Ona mu naslouchá a přitom ho upravuje na jeho poslední cestu. Často se prý dozví od mrtvých takové detaily z jejich života,  či o příbuzných, že od té doby se snaží, pokud to jde,  se “se svým mrtvým” rozloučit i při obřadu. Často prý znala jména blízkých i jejich tajemství, které ji prozradili její mrtví přátelé. Zeptal jsem se jí, zda si to někdy ověřovala, zda to, co ji sdělili je pravda. Odpověděla, že ano a vždy to prý byla pravda. Dříve, si s tím nevěděla rady a po shlédnutí filmu Duch, se snažila živým pozůstalým, vyřizovat vzkazy od mrtvých. Měla s tím velké problémy a setkávala se s nepochopením. Nyní již nevyřizuje vzkazy od mrtvých živým, protože okolí ji má za podivínku. Nemá žádného přítele, protože ten poslední od ní utekl se slovy, ať se jde léčit do blázince. Měl jsem před sebou dívku, která byla fenomenální citlivec, což je odborný termín pro člověka, který má méně než tři centimetry animálního magnetismu kolem svého těla. Tato dívka disponovala ještě jedním velikým darem a tím darem byla jasnovidnost.

Usmál jsem se a sdělil jsem této křehké dívce, že je zcela normální. Každý z lidí má různé schopnosti, jen o nich neví. Vysvětlil jsem ji, že to,co vidí je ve skutečnosti astrální tělo člověka, které se zaniká až s rozpadem celého těla. Proto na hřbitovech citliví lidé viděli tyto těla vznášet se nad hroby zemřelých. Lidé si tyto astrální těla nazvali duchy. Esoterická disciplína, která se těmito jevy zabývá, se nazývá Spiritismus. V dnešní době, jsou opět moderní “lovci duchů”,  kteří tyto duchy chytají a odstraňují z obydlí, kde se zjevují. Toto je opravdu hodně zvláštní a úsměvné, kdy lidé chytají to, co nelze chytit a odstranit, protože z hlediska racionální vědy to ,, něco,, neexistuje.


Bohuslav Větrovský, poradce pro alternativní a přírodní medicínu.

Deprese

Definice deprese.

Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami, a patologickým smutkem jedince.

Člověk postižený touto chorobou, která se rozmáhá mezi lidmi, čím dál tím více, pociťuje ve svém nitru beznaděj, nedostatek motivace, úzkost, osamocenost, pocit zmaru a pocit zbytečnosti. Nemocní touto chorobou, mají často pocity bezcennosti, nemají sebedůvěru a tím mají obavy z neužitečnosti. S depresí se pojí únava, zhoršená pozornost a soustředění.

Jak se projevuje?

Jedná se o závažný, dokonce někdy i život ohrožující stav. Reakce postiženého jedince na tento duševní stav je různý a často naruší chod své rodiny a okolí. Dotyčný může být podrážděný, agresivní a zlomyslný nebo naopak unavený, tichý a klidný. Většinou mizí radostné reakce na pozitivní podněty a jedinec se může okolí jevit jako cynik. Deprese se léčí vždy za pomoci odborných lékařů.

Jak vzniká?

Vznik deprese je vždy podmíněn souhrou vnitřních dispozic a vnějších faktorů. Může se jednat i o přímou reakci na událost nebo životní situaci. Často je také projev deprese v generačních liniích a na základě výzkumů, lze hovořit o genetických predispozicích.

Z praxe.

Znám rodinu, kde se tyto stavy objevují v celé linii již více jak po čtyři generace a bohužel v jisté fázi této nemoci vyústily vždy v sebevraždu. Spouštěčem této závažné nemoci může být cokoli. Zpravidla však hluboké neshody v soukromí a neuspokojení z práce. Je zajímavé, sledovat u koho se tato nemoc projevuje více, zda u žen, či mužů. V poslední době se bohužel tato nemoc více projevuje u mužů. Co je také zajímavé, že tato nemoc se projevuje ve značné míře u lidí s více násobným vysokoškolským vzděláním. Tito lidé jsou často pro běžný život neupotřebitelní a často žijí ve svém teoretickém světě. Srážka s realitou všedního života je často pro ně spouštěčem této nemoci.

Jaké jsou příznaky?

Příznaky nemoci. Pokud sledujete u svých blízkých dlouhodobě zhoršenou náladu, pocity beznaděje a bezvýchodnosti, může se jednat o první příznaky deprese. Jedinec se přestává zajímat o dřívější příjemné aktivity, ztrácí zájem o své koníčky a záliby. Pokud výrazně ochabl zájem o sex, spojený se změnou režimu spánku, s tím, že hůře usíná, když usne, tak může spát celý den a má pocit těžkosti celého těla, které mu brání, aby vstal z postele, díky slabosti, kterou cítí procházet celým tělem, tak jde s největší pravděpodobností o depresi a je nutné co nejdříve vyhledat odborného lékaře.

Je i plno jiných projevů člověka, trpícího touto chorobou. Často trpí nechutenstvím. Také, a na to pozor, může docházet k výpadkům paměti a chování, lze říci, že se dotyčný pohybuje v neustálém kruhu. Čím více se propadá do deprese, tím více ho tato choroba požírá tak, že v těžkých projevech se nezvládá postarat ani sám o sebe, jak v běžném životě, tak i v oblasti osobní hygieny.

Může se deprese projevit u dětí?

Děti. V dnešní hektické době rodiče jsou pohlceni pracovními povinnostmi a tím, že většina rodin má vše, včetně domu na půjčku, jsou rodiče ve velkém stresu, který přenáší i na děti. Bohužel to se odráží na jejich psychice, kdy se cítí osamocené a mají potřebu se svěřovat. Tím vznikají dětské gangy, které svou frustraci dávají často svému okolí najevo. Proto velice dobře vnímejte signály od svých dětí, které jdou do nového, pro ně neznámého prostředí. Například do nového školního kolektivu. Často u těchto jedinců dochází k šikaně čí jinému ponižování. Dítě pokud trpí depresí a rodiče ho nevyslyší, trpí například anorexií, sebepoškozováním, pokusem o sebevraždu, depresí. Proto vás žádám, aby, jste naslouchali svým dětem.

Projevy u starých lidí.

Staří lidé. Bohužel na stáří bývá pohled mladých lidí často negativní a nechtějí se se starými lidmi potkávat a ba co víc i starat. Jde o jev, který souvisí se špatným sociálním cítěním a to souvisí s porušením tradičních rodinných vztahů, kdy celé generace společně žili pod jednou střechou.

Jde o zničení tradičních hodnot a morálních kodexů, které měla po celé generace. Dodržovala je celá rodina a přenášeli se z generace na generaci. Základní hodnotou byla úcta ke starším a povinností se o ně postarat ve stáří. To v dnešní době bohužel není možné, protože dnes nikdo žádné hodnoty neudržuje. Vznikli odkladiště pro staré lidi, kterým honosně říkáme domovy důchodců. Pokud je znáte a máte v nich odložené své blízké, potkáváte se s lidmi bloumajícími po dlouhých chodbách a pohledem do jejich očí vidíte stesk, smutek, bezmoc, samotu. Zde je pro nemoc zvanou deprese opravdu příznivé prostředí. Zde se projevuje i jeden ze symptomů této nemoci a to je ztráta paměti. Spolu s ostatními projevy se bohužel často zamění za jinou a strašnější chorobu a tou je stařecká demence.

Vyzývám všechny, kteří máte možnost se postarat o své blízké v pokročilém věku – postarejte se o ně. Děda mi vždy říkával: Jak se Ty postaráš o své rodiče, Tak se Tvé děti postarají o Tebe.,,

Co na to přírodní medicína?

Příroda, které jsme součástí nám dala bylinky, které lze s úspěchem použít při léčbě této nemoci. Jedná se o přírodní antidepresiva a adaptogeny.

Jejich namíchání a způsob užití je velice složitý a závisí od každého případu zvlášť. Proto je potřeba vždy vyhledat člověka, který rozumí bylinkám a léčitelství a dokáže vám odborně poradit. Je nutné, vždy tento způsob léčby konzultovat s odborným lékařem.

 

Parkinsonova choroba

Je neuro degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia nigra (černá substance). Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter – přenašeč, který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami – neurony. Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Parkinsonova choroba je známá již od starověku. Poprvé však byla popsána roku 1817 londýnským lékařem Jamesem Parkinsonem.

 Kdy se může vyskytnout?

Větší riziko výskytu Parkinsonovy choroby se vyskytuje u mužů a žen nad 50 let. Zhruba u 15 % pacientů se ale nemoc může objevit už před čtyřicítkou a ve výjimečných případech ještě dřív. Budoucí výskyt Parkinsonovy choroby však nelze předpovědět. Dosud neexistují důkazy, které by vysvětlovaly výskyt tohoto onemocnění. Vědci se však kloní k teorii, že nemoc může být důsledkem genetických predispozic a vlivu vnějšího prostředí. Existují ovšem i případy, kdy se Parkinsonova choroba vyskytla i u lidí kolem 40. roku.

Jaké jsou příznaky Parkinsonovy choroby?

Stavy pomalosti a ztuhlosti, či samovolné pohyby některým pacientům značně ztěžují běžné životní situace, např. neobratnost u pokladny v samoobsluze, stavy OFF, při kterých se nelze rozejít, situace v restauraci, kině, divadle apod. Pacienti často mají problémy s komunikací, obtížnou artikulací, špatným psaním. Často bezvýrazný obličej a podivné pohyby budí zvláštní dojem, za “maskou” se však skrývá inteligentní člověk. Pacientovým souputníkem může být deprese, ve stáří se přidávají další psychické potíže. Choroba zásadním způsobem ovlivňuje nejenom život postiženého, nýbrž i celé jeho rodiny, přátel, kolegů.

Jaké jsou příčiny choroby?

Vlivy prostředí a toxických látek je pravděpodobnou příčinou zvýšeného výskytu této nemoci. Uvažuje se o možném vlivu různých rozpouštědel zejména ředidel obsahující těkavé látky, včetně některých látek obsažených zejména v nekvalitním alkoholu a látek používaných při výrobě plastů. Hypotézu, hovořící o tom, že spouštěcím mechanizmem Parkinsonovy choroby je zatím blíže neurčený toxin, zasahující nervová zakončení dlouho před propuknutím choroby, podporují výsledky výzkumu italských lékařů z Parkinsonského centra Instituti Clinici di Perfezionamento v Miláně. (Neurology 2000;55:667-673). Souvislost mezi pesticidy a Parkinsonovou chorobou ukázala studie izraelských vědců.

Léčba Parkinsonovy choroby není ani v současné době. Existují pouze prostředky, které umožňují mírnit průběh nemoci. Lze použít i chirurgický zákrok.

Zdroj: část informací použitá z wikipedie.

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. více informací

Nastavení souborů cookie na tomto webu jsou nastavena na „povolit soubory cookie“, aby vám poskytly co nejlepší zážitek z procházení. Pokud budete nadále používat tuto webovou stránku beze změny nastavení souborů cookie nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, souhlasíte s tím. / The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít okno / Close