Posts Tagged “deprese”

Bylinný čaj proti migréně a depresím

Ženy často trpí migrénami a depresemi. Chodí k psychologům, absolvují různé meditační techniky, sportují. Užívají různé vitamíny, stravují se zpravidla zdravě a starají se i o rodinu. Pojďme si říci, o co jde, když trpíte depresí. Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky, projevující se snížením, až vymizením, schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým…

Hovory s mrtvými

S dalším zajímavým případem, jsem se setkal v jednom malém městečku, kde jsem měl pár pacientů.  Potkávám se i s lidmi psychicky narušenými, kteří se mezi námi volně pohybují a často splňují podmínky léčby, na některém z oddělení psychiatrických klinik, či ústavů. Jsou to lidé, kteří trpí schizofrenií, až po lidí, kteří trpí “vyhořením” a únavovým syndromem. Lidé…

Deprese

Definice deprese. Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami, a patologickým smutkem jedince. Člověk postižený touto chorobou, která se rozmáhá mezi lidmi, čím dál tím více, pociťuje ve svém nitru beznaděj, nedostatek motivace, úzkost, osamocenost, pocit zmaru a pocit zbytečnosti. Nemocní touto chorobou, mají často pocity…

Parkinsonova choroba

Je neuro degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia nigra (černá substance). Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter – přenašeč, který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami – neurony. Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj…

Go Top