Určení diagnózy a léčba pomocí hypnózy

Jednoho dne, do mé ordinace, vešel o berlích mladý muž, který byl aktivní fotbalista a hrál první ligu. Do  doby, než ve vzájemném souboji, mu byla zlámaná noha, těsně nad kotníkem. Prošel několika operacemi, ale zlomenina se mu nehojila a nechtěla srůst. Bohužel se mu stalo něco, co se nemělo stát. Lékaři mu sdělili, že mu nohu amputují, protože se mu do zlomeniny dostal zánět, který se zřídka kdy podaří vyléčit. To bylo také důvodem, proč přišel do ordinace lidového léčitele. Zeptal jsem se ho, zda mu nebude vadit opravdu netradiční diagnostika a to pomocí člověka, kterého dám do hypnózy a ten, nám sdělí, co se ve zlomené noze děje. Hleděl na mě, zda jsem se nezbláznil a po chvilce váhání souhlasil. Za několik dnů jsme se sešli v bydlišti člověka, kterého jsem používal jako médium a seance mohla začít. Uvedl jsem médium do hypnózy a to se jalo prohlídnout zlomeninu. Procházelo jí a popisovalo, jak vypadá, kde jsou mrtvé části kosti, a používalo názvy, které jsme neznali a proto, jsme si je zapsali. Jaké bylo pro nás překvapení, když jsme později porovnali lékařské podklady, které si fotbalista přivezl sebou a přesně se vše, včetně popisu zlomeniny shodovalo s tím, co nám sdělilo médium. Náš fotbalista odjel s tím, že se poradí s lékaři jak postupovat dál v léčbě. Sám pro sebe jsem si říkal, že pokud lékařům sdělí, co podstoupil, tak lékaři budou zalamovat rukama a nejen to. Bohužel tak se také stalo. Za několik dnů přijel celý smutný, s tím, že mu lékaři vynadali a sdělili, že je potřeba co nejdříve podstoupit amputaci nohy, jinak se může zánět rozšířit do celého těla. Opět jsme použili médium, aby nám sdělilo, jak celý problém s nohou léčit a vyléčit. Jaké bylo překvapení, když médium na nás začalo mluvit cizí řečí. Po požádání přešlo do českého jazyka a stanovilo přesný postup léčby, včetně bylin a postupu celé léčby. Tentokrát se již fotbalista s lékaři neradil a léčbu stanovenou pomocí hypnózy si sám naordinoval. Po půl roce se dveře do ordinace opět otevřeyi a vešel zcela zdravý fotbalista na vlastních nohách. Žádná amputace se nekonala, protože mu pomohla léčba stanovaná tímto zvláštním postupem. Fotbalista žije v jednom malém městečku u Prahy a v dnešní době se již věnuje podnikání.

Pomocí hypnózy dříve šamani stanovovali jak diagnózu tak i hovořili s duchy lidí v kómatu. Je to starý osvědčený způsob, který lze použít pouze s médiem, které je vhodné pro hluboký stupeň hypnózy.


Bohuslav Větrovský, poradce pro alternativní a přírodní medicínu

Aspergerův syndrom

Nazývám ho tichým zabijákem psychiky. Když potkáváme lidi na ulici, v tramvaji, či metru, vytvoříme si o nich hned hromadu úsudků. Stačí pozorovat jejich chování, pohyby, vyjadřování. Často můžeme odhadnout věk, společenské postavení. Podle toho můžeme také případně zareagovat.

Lidé trpící Aspergerovým syndromem mají veliké problémy správně pochopit, vnímat a vyložit si signály okolí, které jsou pro většinu z nás samozřejmé.

Tento syndrom jim ztěžuje pohyb ve společnosti a její vnímání, vyhodnocení situací.

Aspergerův syndrom je druhem autismu – postižení, ovlivňujícího způsob, jakým se osoba dorozumívá a jak reaguje na jiné osoby. Tyto choroby mají mnohé společného. Jako příklad můžeme uvést následující:

  • potíže v komunikaci
  • potíže ve společenských vztazích
  • nedostatek představivosti a tvořivé hry

Nicméně lidé s Aspergerovým syndromem mají obvykle méně potíží s řečí než osoby s autismem. Často mluví plynule, avšak jejich mluva může znít stroze, protože používají spisovný jazyk a jejich vyjadřování zní nadřazeně. Lidé s Aspergerovým syndromem také nemívají přidružené mentální opoždění, spojené často s autismem, ve skutečnosti často mají průměrnou nebo nadprůměrnou inteligenci. Dle zkušeností spíše nadprůměrnou inteligenci.

Díky tomu mnoho dětí s Aspergerovým syndromem navštěvuje běžnou školu a se správnou podporou a povzbuzením, mohou dobře prospívat a později dosáhnout vyššího vzdělání a získat zaměstnání.

 

Základní charakteristika

Aspergerův syndrom má mnoho společných znaků s autismem. Nejdůležitějšími znaky jsou:

Potíže ve společenských vztazích

Na rozdíl od osob s „klasickým“ autismem, které často vypadají do sebe uzavřené a bez zájmu o okolní svět, mnoho osob s Aspergerovým syndromem, velmi touží být ve společnosti a nemají odpor ke styku s lidmi. Avšak stále je pro ně těžké porozumět mimoverbální komunikaci, včetně výrazu tváře.

Potíže v komunikaci

Osoby s Aspergerovým syndromem mohou mluvit velmi plynule, ale nevšímat si přitom reakcí lidí, kteří je poslouchají. Může se stát, že stále mluví a mluví, bez ohledu na zájem posluchačů nebo mohou vypadat necitliví k jejich citům.

Navzdory tomu, že mají dobré jazykové schopnosti, mohou osoby s Aspergerovým syndromem znít příliš puntičkářsky nebo brát vše příliš doslovně – problémy mohou působit žerty stejně jako nadsázka nebo metafory. Například člověk s Aspergerovým syndromem může být zmaten nebo i vystrašen, prohlášením: „Utrhne mi za to hlavu.“

Nedostatek představivosti

Zatímco osoby mající Aspergerův syndrom často vynikají v učení se faktům, vzorcům a schématům, je pro ně těžké přemýšlet abstraktně. Dětem to může působit problémy ve škole, kde mohou mít obtíže s některými předměty, jako je literatura nebo náboženství.

Zvláštní zájmy

U osob s Aspergerovým syndromem se často vyvine téměř posedlost ve vztahu k jejich koníčku nebo sbírce. Jejich zájmy obvykle zahrnují uspořádávání věcí nebo memorování údajů z oboru, na který se soustředily, jako jsou například vlakové jízdní řády, výsledky dostihů nebo i rozměry katedrál.

Nicméně, s povzbuzováním se jejich zájmy se mohou rozvíjet takovým způsobem, že lidé s Aspergerovým syndromem začnou svůj oblíbený obor studovat nebo v něm také najdou práci.

Obliba rutinní činnosti

Jakákoli neočekávaná změna obvyklé rutiny, může u osoby s Aspergerovým syndromem, vyvolat rozčilení. Malé děti si mohou vytvářet své vlastní rutiny, například do školy mohou vyžadovat jít pokaždé stejnou cestou. Ve škole je mohou rozčílit náhlé změny, jako je třeba změna rozvrhu. Lidé s Aspergerovým syndromem často upřednostňují rozvrh denní, činnosti podle určitého daného vzoru. Jestliže jejich činnost vyžaduje časový plán, pak jakékoliv neočekávané zpoždění (např. dopravní zácpa) může vyvolat úzkost nebo rozčilení.

Jaké jsou příčiny Aspergerova syndromu?

Po příčinách autismu a Aspergerova syndromu se stále pátrá. Mnoho odborníků věří, že vzor chování, podle kterého se Aspergerův syndrom diagnostikuje, není důsledkem jediné příčiny. Mnoho důkazů ukazuje na to, že příčinou Aspergerova syndromu mohou být různé fyzické činitele, které vesměs ovlivňují vývoj mozku – příčinou není citové ochuzení nebo výchova.

Existuje na to nějaký lék?

Aspergerův syndrom je vývojová porucha postihující mozek, a proto nelze vyléčit. Z dětí s Aspergerovým syndromem vyrostou dospělí s Aspergerovým syndromem. Přesto však lze mnohého dosáhnout vhodnou výchovou, vzděláváním a podporou.

S dostatkem času a trpělivosti je možné naučit osoby s Aspergerovým syndromem základním dovednostem pro běžný život, například vhodné komunikaci s lidmi.

Význam včasné diagnózy

Protože postižení osob s Aspergerovým syndromem není tak patrné jako u osob s autismem, může u nich být tato porucha dlouho nerozpoznána. To může vést k tomu, že na jejich potřeby nebude brán ohled a rodiče se mohou obviňovat nebo ještě hůře – obviňovat své dítě, pro jeho neobvyklé chování.

Co přinese budoucnost?

V současnosti existuje jen několik zařízení určených výslovně pro děti s Aspergerovým syndromem. Některé děti jsou v běžných školách a jejich prospěch závisí na podpoře a povzbuzení od rodičů, pečovatelů a učitelů. Některé děti s Aspergerovým syndromem navštěvují zvláštní školy pro děti s autismem a děti mentálně opožděné. V Česku bohužel se o této nemoci ví hodně málo a běžný lékař nemoc často přehlédne, protože o ní ani neví.

Jelikož u osob s Aspergerovým syndromem je často jejich postižení méně zjevné, než u někoho s autismem, jsou v jistém smyslu více zranitelné. Bohužel se ve škole mohou stát snadným cílem škádlení a šikany.

Postupem času, jak jsou starší, mohou si uvědomit svoji odlišnost od ostatních lidí a cítit se osamoceně a trpět depresemi. Lidé mající Aspergerův syndrom často touží po společnosti a jsou zmatení a rozčilení skutečností, že najít si přátele je pro ně tak těžké.

Ale budoucnost osob s Aspergerovým syndromem nemusí být tak bezútěšná. Dospělí s Aspergerovým syndromem mohou (a také se tak děje) žít plnohodnotný život, dosáhnout vyššího vzdělání, získat práci a vytvářet přátelství.

V zaměstnání mohou osoby s Aspergerovým syndromem nabídnout mnohé: přesnost, spolehlivost a oddanost věci. Nezbytný je však informovaný a chápající zaměstnavatel a kolegové v práci.

——————————————————————————–

Zdroj:

Přeložil: ondrasekxy@atlas.cz, datum poslední změny: 20. července 2003 16:32

——————————————————————————–

Tento text pochází od Národní společnosti pro autismus ve Velké Británii.

Text upravil Bohuslav Větrovský

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. více informací

Nastavení souborů cookie na tomto webu jsou nastavena na „povolit soubory cookie“, aby vám poskytly co nejlepší zážitek z procházení. Pokud budete nadále používat tuto webovou stránku beze změny nastavení souborů cookie nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, souhlasíte s tím. / The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít okno / Close