Posts Tagged “léčba rakoiny”

Asijská odysea

Další příběh hovoří o intrikách, pomluvách zlu a nevážení si svého znovu nabytého zdraví. Každý z nás se,  již zcela určitě, potkal s dobrem i zlem, intrikami, pomluvami a jinými hodně ošklivými lidskými vlastnostmi. Je smutné, když se všechny tyto vlastnosti sejdou v mysli člověka, který vidí svůj smysl života pouze v možnosti škodit, manipulovat s lidmi, ničit lidi…

Go Top