Posts Tagged “léčitel Větrovský”

ZÁPISKY LÉČITELE

V zápiscích léčitele Vám vypovím příběhy, se kterými jsem se během své kariéry léčitele potkal. Jména jsem pozměnil a leckdy jsem vše upravil tak, aby nedošlo k odhalení skutečných aktérů jednotlivých příběhů. Někdy jsem zcela záměrně pozměnil i děj a místo, kde se skutečný příběh odehrál. Tak, jak jsem pomáhal lidem a poznával lidskou psychiku, jsem se…

Celostní medicína

Co je celostní medicína? Tento termín pochází z první poloviny minulého stolení a definoval jej americký psycholog německo-židovského původu Friedrich Salomon Perls se svou ženou Laurou, který měl během 2. světové války praxi v USA a získal, s tímto způsobem léčení, velké zkušenosti. Vychází z názoru, že Gestalt terapie /celostní medicína/ je založena na poznávání a vyjadřování svých…

Léčebné postupy, které používám

Je několik způsobů jak vám mohu pomoci a nyní vás seznámím s některými z nich.   Alternativní léčebné postupy V případě užití alternativních postupů,  při léčbě nemocí,  musím postupovat velice obezřetně, protože leckdy mohou nahrazovat vědecky ověřený postup léčby. Tyto postupy používám zpravidla, pokud vědecky podložená léčba selže a není jiného východiska, jak člověku pomoci, v jeho těžkém životním…

Poradce přírodní medicíny

Poradce přírodní medicíny

“Lidstvu zatím není dáno k vědění vše. I se stávajícím poznáním se pereme, rozpoutáváme  různé války a náboženské třenice. Dokud nevyspějeme, nebude nám dáno nahlédnout  dál.”   Bohuslav Větrovský, poradce pro alternativní a přírodní medicínu.   Lidé ho nazývají šamanem, čarodějem a mágem. Za jeho léčitelskými úspěchy často vidí působení zvláštních nadpřirozených sil. On však…

Přednášky

  Vytvořil jsem cyklus přednášek, které budou pro širokou veřejnost. Společnosti, organizace nebo školy, si mohou přednášku pro kolektiv lidí zabývající se danou problematikou objednat z těchto témat:     PARAPSYCHOLOGIE, ZÁKLADY A HISTORIE. PARAPSYCHOLOGIE A VĚDECKÉ VÝZKUMY SOUČASNOSTI. ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ MYSTIKY. LÉČIVÉ HOUBY A BYLINKY KOLEM NÁS.     Podpis smlouvy a cena bude řešená…

Mystika – cesta k léčbě Vaší duše

Mystika – cesta k léčbě Vaší duše

SPUSTILI  JSME NOVÉ STRÁNKY  www.lecitel.com  DNE  8.5.2017                        

Postupy přírodní medicíny

Postupy přírodní medicíny

Co  je přírodní medicína?  Přírodní medicína se odborně nazývá Komplementární medicínou vzhledem k tomu, že se jedná o použití metod a postupů, které nejsou vědecky ověřené. Často doplňují obvyklou vědecky ověřenou léčbu lékařů, kterou mohou ovlivňovat následné postupy přírodní medicíny(komplementární medicíny).   Můj osobní názor je, že tam, kde selhává vědecky ověřená léčba, začíná pomáhat…

Čínská medicína

Čínská medicína

Čínská medicína sahá, svými základy, do období několik tisíc let před naším letopočtem. Vědomosti, které postupně lidé zasvěceni studiu čínského lékařství objevovali, byly předávány z otců na syny, po celé generace a byly často i rodinným tajemstvím. Tím rodiny, věnující se léčitelství a lékařským naukám, získaly respekt a uznání. Základem tradiční čínské medicíny je vytvořit…

Přednášky, semináře a cestování

  Za svou dlouholetou praxi jsem absolvoval mnoho přednášek a uspořádal nespočet seminářů.   Jsem přesvědčen, že lidé jsou lačni po informacích, týkajících se bylinek a jejich užití a po léčebných postupech, kde je možno tyto bylinky využít. Lidé se často potkávají s bezmocí a nevědí si rady v nemocech, které dříve naši předci léčili pomocí bylinek,…

Lidský magnetismus

Lidský magnetismus

Lidský magnetismus. Myšlenky, jsou síly, které jsou obměnou a přeměnou věčné prasíly, která svou všude přítomností vše ovlivňuje a přeměňuje do jednotlivých časů a prostorů dle toku energie v jednotlivých časoprostorech. Vždy co člověk objevil ku prospěchu lidstva, byl za to lidstvem odsouzen, zostuzen a potrestán. Teprve uplynutím času následující generace pochopili význam objevu svých…

Hypnóza

Hypnóza

Hypnóza je stav změněného vědomí citlivce, který byl zcela vědomě a cíleně uveden do tohoto změněného stavu vědomí, druhým člověkem. Asi takto v rychlosti, by se mohla sdělit definice, tohoto změněného stavu vědomí člověka. Jde o velice zajímavou, účinnou metodu léčení ducha člověka a jeho psychických stavů a problémů. Člověk, který uvede druhého člověka do…

Go Top