Posts Tagged “léčitel”

ZÁPISKY LÉČITELE

V zápiscích léčitele Vám vypovím příběhy, se kterými jsem se během své kariéry léčitele potkal. Jména jsem pozměnil a leckdy jsem vše upravil tak, aby nedošlo k odhalení skutečných aktérů jednotlivých příběhů. Někdy jsem zcela záměrně pozměnil i děj a místo, kde se skutečný příběh odehrál. Tak, jak jsem pomáhal lidem a poznával lidskou psychiku, jsem se…

Ekzémy

Z hlediska přírodní medicíny jde o poruchu činnosti jater, žlučníku, sleziny a lymfatického systému.Tato porucha je často dlouhodobě zanedbaná, nebo špatně zaléčená a na plno se projeví při hormonální poruše, dospívání, při dlouhodobém stresu. Zdánlivé se objevuje zcela nečekaně, ale kdybychom lépe pozorovali své tělo a vyslyšeli jeho signál o pomoc, předešli bychom nepříjemné léčbě a…

Léčebné postupy, které používám

Je několik způsobů jak vám mohu pomoci a nyní vás seznámím s některými z nich.   Alternativní léčebné postupy V případě užití alternativních postupů,  při léčbě nemocí,  musím postupovat velice obezřetně, protože leckdy mohou nahrazovat vědecky ověřený postup léčby. Tyto postupy používám zpravidla, pokud vědecky podložená léčba selže a není jiného východiska, jak člověku pomoci, v jeho těžkém životním…

Přednášky

  Vytvořil jsem cyklus přednášek, které budou pro širokou veřejnost. Společnosti, organizace nebo školy, si mohou přednášku pro kolektiv lidí zabývající se danou problematikou objednat z těchto témat:     PARAPSYCHOLOGIE, ZÁKLADY A HISTORIE. PARAPSYCHOLOGIE A VĚDECKÉ VÝZKUMY SOUČASNOSTI. ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ MYSTIKY. LÉČIVÉ HOUBY A BYLINKY KOLEM NÁS.     Podpis smlouvy a cena bude řešená…

Semináře 2017 v Česku

  Často slyším lidi, že nechápou ostatní, kteří se zabývají léčitelstvím, proutkařením, bylinkami a jinými nesmyslnými praktikami z dob dávno minulých. Je mnoho těch, kteří se pídí po tom, kde významní léčitelé, parapsychologové čerpali své vědomosti. Společně nahlédneme do komnat poznání, aby Ti, kteří mají zájem, pochopili takové velikány, jako byli Břetislav Kafka, Karel Weinfurter, Božena…

Přeměna vlivu tatev

Přeměna vlivu tatev

Přeměna vlivu tatev. Vibruje-li ve vesmíru na příklad Vayu a my bychom pro své konání potřebovali Prithivi, je možno tuto aspoň ve vlastním organizmu vyvolat a tak účinky Vayu zmírnit, popř. úplně pozměnit. Abychom toho docílili, je třeba dlouho a pilně cvičit. Dříve však ještě konáme asi pětiminutové rytmické dýchání. Již při tomto dýchání musíme…

Nauka o dechu a cvičení

Nauka o dechu a cvičení

Věda o dechu, jest nejvyšší ze všech vědomostí. Jest plamenem, který osvětluje obydlí duše. Celý svět jest v dechu. Dech sám jest životem.. Dech jest nejvyšší silou, dech jest Bůh sám. Dýchání je život. Kdo neumí dýchati a dýchá špatně, obyčejně také špatně vypadá. To lze pozorovati hlavně u tuberkulózních. Onemocní-li plíce, jsou to obyčejně…

Čínská medicína

Čínská medicína

Čínská medicína sahá, svými základy, do období několik tisíc let před naším letopočtem. Vědomosti, které postupně lidé zasvěceni studiu čínského lékařství objevovali, byly předávány z otců na syny, po celé generace a byly často i rodinným tajemstvím. Tím rodiny, věnující se léčitelství a lékařským naukám, získaly respekt a uznání. Základem tradiční čínské medicíny je vytvořit…

Přednášky, semináře a cestování

  Za svou dlouholetou praxi jsem absolvoval mnoho přednášek a uspořádal nespočet seminářů.   Jsem přesvědčen, že lidé jsou lačni po informacích, týkajících se bylinek a jejich užití a po léčebných postupech, kde je možno tyto bylinky využít. Lidé se často potkávají s bezmocí a nevědí si rady v nemocech, které dříve naši předci léčili pomocí bylinek,…

Lidský magnetismus

Lidský magnetismus

Lidský magnetismus. Myšlenky, jsou síly, které jsou obměnou a přeměnou věčné prasíly, která svou všude přítomností vše ovlivňuje a přeměňuje do jednotlivých časů a prostorů dle toku energie v jednotlivých časoprostorech. Vždy co člověk objevil ku prospěchu lidstva, byl za to lidstvem odsouzen, zostuzen a potrestán. Teprve uplynutím času následující generace pochopili význam objevu svých…

Hypnóza

Hypnóza

Hypnóza je stav změněného vědomí citlivce, který byl zcela vědomě a cíleně uveden do tohoto změněného stavu vědomí, druhým člověkem. Asi takto v rychlosti, by se mohla sdělit definice, tohoto změněného stavu vědomí člověka. Jde o velice zajímavou, účinnou metodu léčení ducha člověka a jeho psychických stavů a problémů. Člověk, který uvede druhého člověka do…

Go Top