Posts Tagged “léčitelství”

Kde mě najdete

Vážení přátelé,    po mnoha letech jsem se rozhodl, opět otevřít svou ordinaci a pomáhat lidem svými znalostmi v oblastech diagnostiky, bylinek i jiných technik alternativní medicíny a léčitelství.   Svou stálou ordinaci otevřu ve městě Brně.   To, jestli budu mít ordinace i jinde se rozhodnu později. Bohuslav Větrovský poradce přírodní medicíny  

Léčebné postupy, které používám

Je několik způsobů jak vám mohu pomoci a nyní vás seznámím s některými z nich.   Alternativní léčebné postupy V případě užití alternativních postupů,  při léčbě nemocí,  musím postupovat velice obezřetně, protože leckdy mohou nahrazovat vědecky ověřený postup léčby. Tyto postupy používám zpravidla, pokud vědecky podložená léčba selže a není jiného východiska, jak člověku pomoci, v jeho těžkém životním…

Přednášky

  Vytvořil jsem cyklus přednášek, které budou pro širokou veřejnost. Společnosti, organizace nebo školy, si mohou přednášku pro kolektiv lidí zabývající se danou problematikou objednat z těchto témat:     PARAPSYCHOLOGIE, ZÁKLADY A HISTORIE. PARAPSYCHOLOGIE A VĚDECKÉ VÝZKUMY SOUČASNOSTI. ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ MYSTIKY. LÉČIVÉ HOUBY A BYLINKY KOLEM NÁS.     Podpis smlouvy a cena bude řešená…

Semináře 2017 v Česku

  Často slyším lidi, že nechápou ostatní, kteří se zabývají léčitelstvím, proutkařením, bylinkami a jinými nesmyslnými praktikami z dob dávno minulých. Je mnoho těch, kteří se pídí po tom, kde významní léčitelé, parapsychologové čerpali své vědomosti. Společně nahlédneme do komnat poznání, aby Ti, kteří mají zájem, pochopili takové velikány, jako byli Břetislav Kafka, Karel Weinfurter, Božena…

Postupy přírodní medicíny

Postupy přírodní medicíny

Co  je přírodní medicína?  Přírodní medicína se odborně nazývá Komplementární medicínou vzhledem k tomu, že se jedná o použití metod a postupů, které nejsou vědecky ověřené. Často doplňují obvyklou vědecky ověřenou léčbu lékařů, kterou mohou ovlivňovat následné postupy přírodní medicíny(komplementární medicíny).   Můj osobní názor je, že tam, kde selhává vědecky ověřená léčba, začíná pomáhat…

Přednášky, semináře a cestování

  Za svou dlouholetou praxi jsem absolvoval mnoho přednášek a uspořádal nespočet seminářů.   Jsem přesvědčen, že lidé jsou lačni po informacích, týkajících se bylinek a jejich užití a po léčebných postupech, kde je možno tyto bylinky využít. Lidé se často potkávají s bezmocí a nevědí si rady v nemocech, které dříve naši předci léčili pomocí bylinek,…

Hypnóza

Hypnóza

Hypnóza je stav změněného vědomí citlivce, který byl zcela vědomě a cíleně uveden do tohoto změněného stavu vědomí, druhým člověkem. Asi takto v rychlosti, by se mohla sdělit definice, tohoto změněného stavu vědomí člověka. Jde o velice zajímavou, účinnou metodu léčení ducha člověka a jeho psychických stavů a problémů. Člověk, který uvede druhého člověka do…

Go Top