Lidský magnetismus

Myšlenky, jsou síly, které jsou obměnou a přeměnou věčné prasíly, která svou všude přítomností vše ovlivňuje a přeměňuje do jednotlivých časů a prostorů dle toku energie v jednotlivých časoprostorech.
Vždy co člověk objevil ku prospěchu lidstva, byl za to lidstvem odsouzen, zostuzen a potrestán. Teprve uplynutím času následující generace pochopili význam objevu svých zatracovaných předků.

Každý z nás se může léčit a vyléčit bez léků, pomocí skryté síly, neb každý z nás je stvořen z částic, které mají v sobě obsažen magnetismus, který jest fyzikální veličinou. Pomocí tohoto magnetismu jest možné člověku činiti dobro a od zlého utrpení mu pomoci. Každý z nás má v sobě tolik energie, že kdyby jí uměl použít, změnil by svět k nepoznání. Záleží jen na pevných morálních zásadách člověka, který magnetismus používá a tento musí věděti, že jest to síla, která dokáže léčiti ale i nemoci předávati a člověka zabíti. Touto silou lze lidem pomoci od většiny chorob a psychických problémů. Leč léčba tato jest zdlouhavá a energeticky náročná pro magnetizéra – tak člověk užívající magnetismus nazýván jest. Tento člověk dobře odpočatý musí býti, aby silný proud magnetismu mohl nanésti na nemocného přesně do míst kam je potřeba. Působením na nemocná místa dochází k fyzikálním změnám, které jsou měřitelné a viditelné s odstupem času. Magnetizer pomocí bylinek z okolí dokáže zvýšit účinek svého činění. Jen on sám zná kombinace bylinek, které dokáží zvýšit účinek léčby u nemocného. Toto učení lze pouze od mistra převzíti i se všemi tajemstvími s tím spojenými. Leč je potřeba věděti, že na každou nemoc speciální tahy jsou určeny a neznalý těmto vědám vždy na sebe nemoc přenese a i smrtí magnetizera léčba skončiti může.
Pohleďme k nebesům, která kroužíc kolem naší Země. Planety na nebesích vypadají jak světelné body. A teprve učenci, kteří svým životem málem zaplatili, vnesli pravdu, která kolem nás jest. Nikoli vše se pohybuje kolem Země, ale Země se pohybuje v přesně daných drahách kolem Slunce a slunce se pohybuje v přesné dráze Galaxií. Johanus Kepler, Ticho de Brahe, Mikoláš Koperník, Galileo Galiei. Tito učenci pod hrozbou, že přijdou o svůj život, dali lidstvu poznání, které základem i pro vesmírný program jsou. Každý z nich byl jak vědcem, tak i člověkem studující okultní vědy a těmito se živili na královských či císařských dvorech jako astrologové.

Lidský magnetismus lze děliti na kladný a záporný, tak jako fyzikální veličiny se dělí na plus a mínus a základním počítačovým jazykem jsou nuly a jedničky. Vše má svou logiku a své místo jak ve fyzice tak chemii. Pokud chcete lidem pomáhati pomocí okultních věd, lidským magnetismem, bylinkami, vždy zachovati poznatky vědy musíte. Nelze zákony fyzikální ani chemické obejíti. Změniti je však můžete.

Tím, čím můžete změniti zákony vědy, jest poznání. Tímto hlavním motorem člověka lze objevit nové zákony a principy hmoty, antihmoty, bílého i černého světa. Prázdnoty a chaosu. Lidský magnetismus lze nazvati i animálním magnetismem dle duchovních principů, neb naše tělo tvoří tři samostatné těla tak jak trojjedinost boží je. Základem léčby animálním magnetismem je znáti energetické dělení člověka a věděti jak se svou energií zacházeti. V této době lze použíti i magnetického pole přístroji vytvořené. Avšak toto pole mrtvý magnetismus používá a ten je účinnější pro lidi patřící hrubohmotnému světu nikoli jemnohmotnému.

Magnetizer, může použíti různé jen jemu známé pomůcky, kterými dokáže zesílit účinek magnetismu svého. Dokonce tento dokáže uchovati v kádích naplněných kameny, železem, dřevem a bylinkami v přesně vymezeném množství a v přesně vymezeném místě v kádi. Toto vše zalité studenou vodou vytváří baterii plnou magnetismu. Tento lze použít k léčbě nemocných lidí. Jedná se o magnetismus živý a tím jemnohmotný.
Mne naučil můj učitel několik technik použití energie animálního magnetismu, které na základě dlouholetých zkušeností pomohli mnoha lidem od nemocí a duševních poruch.

CO BY JSTE MĚLI VĚDĚT A  CO JE POTŘEBA UDĚLAT

Nemovitosti

Lidé často zapomínají na vyčištění bytu při výstavbě, výměně, nebo koupi bytu. Netuší, že mohou tímto způsobem přijít k vážným zdravotním potížím a karmickým dopadům na budoucí pokolení. Ano, čtete dobře a opakuji: K velikým zdravotním potížím a karmickým dopadům na budoucí pokolení.

CO SE VLASTNĚ DĚJE ?

Tak jako člověk má svou paměť, tak i zdánlivě neživé věci, předměty mají svou paměť. Domy i byty mají svou energii a nasávají informace, děje, které se uvnitř odehrávají. Vnímají osudy lidí, které je obývají, spravují, modernizují. Veškeré tyto informace nasají do svých zdí a to včetně hádek, nemocí, úmrtí ale i oslav, radostí, lásek a narození dětí. Domy mají zapsáno ve svých zdech plno radosti i smutku.
Dříve i místo, kde se mněl postavit dům vyčistil kněz vysvěcením od zlých duchů a negativní energie, proutkař našel vodu a teprve potom se stavěl dům. Po dostavění opět přišel kněz a dal požehnání lidem, kteří se do domu nastěhovali a opět dům vysvětil. Toto by se mělo dít jak při aktech štěstí, tak i při aktech smutku, kdy některý z obyvatelů domu onemocní nebo zemře. Tehdy do sebe dům nasaje informaci o nemoci ale i o smrti a toto si pamatuje po celou dobu své existence. Proto domům, které mají pohnutou minulost se lidé vyhýbají a říkají, že v tom domě straší, nebo mají pocit, jakoby se na ně někdo díval, nebo byl v místnosti.
Tomu se dá předejít pouze tím, že se dům vyčistí od těchto informací.

Předměty

Denně berete do rukou zcela automaticky plno předmětů aniž víte kdo je vyrobil, zda byl nemocný, na co myslel, jakou měl náladu. I tyto předměty mají svou energii a paměť. To však znamená, že zde platí stejně jako v případě nemovitostí, že můžete na sebe přenést informaci z předmětu na sebe a to jak negativní formu, tak i pozitivní formu energie.
Proto bychom vždy měli každičkou věc, kterou si pořídíme do naši domácnosti vžd dobře omýt pokud možno odstátou studenou vodou do které si předem asi tak 12 hodin dáme čistý valoun křemene, který nám tuto vody zcela energeticky zneutralizuje.

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. více informací

Nastavení souborů cookie na tomto webu jsou nastavena na „povolit soubory cookie“, aby vám poskytly co nejlepší zážitek z procházení. Pokud budete nadále používat tuto webovou stránku beze změny nastavení souborů cookie nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, souhlasíte s tím. / The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít okno / Close