Posts Tagged “psychické potíže”

Parkinsonova choroba

Je neuro degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia nigra (černá substance). Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter – přenašeč, který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami – neurony. Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj…

Go Top