Akáša

Vlastnosti této tatvy jsou:

Barva – černá
Chuť – hořká. Jídla v její vládě chutnají hořce.
Povaha – studená
Princip – éther
Světová strana – východ
Smysl – chuť

Ve vládě její zostří se sluch, lépe slyšíme.

 


Akáša je tatvou mlčení. Počíná každého dne jako první, okamžikem východu slunce. Člověku je velmi nepříznivá, přináší ztráty a smrt. Brání něco obsaditi, obrana, odpor, bázeň, stud, hanba, zapomnětlivost jí přináleží. Akáša podléhá vlivu Saturnovu. Exoterní astrologie nás učí, že Saturn jest vykonavatelem karmických zákonů, proti nimž nepomáhá účinek všepodnikajícího, věčného, spravedlivého zákona. Akáša reprezentuje zpětný návrat v původní stav. Z ní se rozvětvují ostatní tatvické principy aby způsobily pohyb a život a aby s ní opět splynuly. V ní nastává ztráta životní podstaty a smrt, proto jest nepřátelská všemu zrození. Když Akáša proudí, nemáme úplně ničeho předsevzíti, ani konati. Nejlepší zničené naděje mají svoje smutné příčiny předsevzetím a Akáše. Ovšem moderní doby vyžadují vzhledem k existenci ve všem spěchu, nutno-li tedy pracovati, buďme aspoň v době té opatrní. Největší chyby přicházejí během její vlády, neboť Akáša je tatvou ničení.

Léky – v hodině její podáváme na rány i mast barvy černé.

Jídla – v Akáše nemá se nikdy jísti.

Matky – nekojte v této době tatvy nikdy svých dítek, chcete-li svým dítkám zachovati zdraví.

Početí – velmi nepříznivý stav pro početí, jak pro matku tak pro dítko. V této tatvě se stane početí málo, neboť sexuální žádosti v této tatvě není.

Zrození – děti zrozené v této tatvě přinášejí si náklonnost k smrti. Zmírají v nejútlejším dětství.

Manželství, zasnoubení – střežme se v této tatvě uzavírati, jistě nastane brzký rozchod, nebo rozvod, nebo končívá uzavření sňatku v této době, obyčejně katastrofou rodinnou. Přátelství uzavřené v Akáše, bývají též plny smutku a brzy se končí. Umělecké práce, studie, práce duchovní nepočínejme nikdy v Akáše, neboť výsledek vy nás nikdy neuspokojil.

Modlitby – doporučují se jen takové, které jsou chvalozpěvem. Nesmí nikdy žádné prosby obsahovat.

Zábavy – počínají-li se v této tatvě, nemají úspěchu. Též při soukromých zábavách poznáme všichni lehce přítomnost Akáši. Dříve veselá nálada mizí a marně se namáhají tuto obnovit. Teprve, když Akáša mizí, změní se tato situace, ač následující Vaya nedává též záruku šťastné a příjemné zábavy. Vliv Akáši zesiluje se v sobotu, zvláště v planetárních hodinách Saturnových.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. více informací

Nastavení souborů cookie na tomto webu jsou nastavena na „povolit soubory cookie“, aby vám poskytly co nejlepší zážitek z procházení. Pokud budete nadále používat tuto webovou stránku beze změny nastavení souborů cookie nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, souhlasíte s tím. / The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít okno / Close