Tatvické hodiny

se skládají ze dvou kotoučů. Zevní je pevný a obsahuje jen rozdělení kruhu podle hodin a minut. Vnitřní kotouč je otáčecí a obsahuje barevné označení Tatev. Na zadní straně kartičky je kalendář východů a západů slunce pro celý rok. Údaje platí pro Prahu, my však potřebujeme pro své účely čas místní. Slunce proběhne na své celodenní pouti jeden délkový stupeň za 4 minuty. Pohled na mapu Vám ukáže, že mezi Prahou a Brnem je rozdíl 2 stupňů východní délky. Časový rozdíl činí tedy 8 minut. To znamená, že vychází -li slunce v Praze např. Ve 4 hodiny, vychází v Brně o 8 minut dříve, tedy ve 3 hodiny 52 minuty. Nastavíme si tedy své hodiny podle místního času tak, že šipka znázorněná na barevném kotouči (u černé barvy Akaša), bude ukazovat na přesný čas východu slunce našeho města. Tak jsou hodiny pro celý den nařízeny, ale nesmíme s nimi hýbat.

Tatvy jsou jemné, ve světovém Nekonečnu proudící síly. Rozeznáváme jich 5 a vystřídají se během dvou hodin. To znamená, že trvání jedné je 24 minut a že po dvou hodinách se tatvy znovu opakují. Jejich pořadí je: Akaša – Vayu – Tejas – Prithivi – Apas. Každá má svoji barvu, tvar a jiné vlastnosti, jež jsou uvedeny na barevném kotouči. O jejich skutečnosti se může každý snadno přesvědčit. Důkazy: V poněkud zatemnělé místnosti zavřeme oči a pozorujeme, jak tma nabývá různých barev. Tyto barvy se pomalu ustálí a převládne barva – Tatva, jež právě (podle našich hodin) vládne. Nebo: Nastavíme před sebe chladné zrcadlo, aby na ně dopadl náš dech z nosu. Zamlžení na skle bude mít některý z těchto tvarů: Obrazec se čtyřmi úhly (PRITHIVI), tvar půlměsíce (APAS), tvar trojhranný (TEDŽAS), tvar oválný (VAYU) anebo tvar ucha (AKAŠA). Nebo: Dáme se do kapsy 5 barevných kuliček, podle barev Tatev, zavřeme oči a po uvážení vytáhneme jednu kuličku. Její barva bude zpravidla odpovídat barvě právě vládnoucí Tatvy, jak ji ukazují naše hodiny.

O Tatvách existuje dosti značná literatura, jejích obsah nelze pojmout do kratičkého návodu. Každý zájemce o duchovní vědy se s nimi setká. Trocha cvičení a vytrvalosti může tu i Vám prospět. Pro naprosté laiky a začátečníky můžeme uvést několik příkladů k použití: Hlavní zásada: Každou důležitou věc nebo práci, na níž Vám záleží, počínejte, když proudí Tatva Prithivi a pokračujte i přes trvání Apas. Stane-li se Vám, že se Vám nepodaří započíti věc nebo uskutečnit nákup, schůzku, apod. před uplynutím Prithivi, raději věc odložte o další 2 hodiny, kdy Prithivi začne zase proudit. Poznáte neuvěřitelné věci, že hladce prosadíte nebo získáte to, co se zdálo být beznadějné.

Příklady použití tatvických hodin:

1.Lékař Vám předepsal lék – užívání 3krát denně. Užívejte podle rady, ale vždy, když vládne Prithivi. Uvidíte, že bude lépe zabírat.
2.Maminky ať kojí nebo krmí své miláčky jen když proudí Prithivi. Užasnou nad výsledkem.
3.Pří zvracení kojenců i dospělých (při žaludečních katarech) podávejte stravu jen když vládne Prithivi. Záhy zjistíte skutečné zlepšení.
4.Obchody, sázky nebo koupě, uložení peněz provádějte vždy, když proudí Apas.
5.Zábavy apod. počínejte vždy, když vládne Apas. Zdaří se Vám. Jen dávejte pozor: pitky započaté v Apas, končívají obžerstvím.
6.Koupáte-li sebe nebo děti ve studené vodě, čiňte tak když proudí Tedžas. Nikdy se nenastudíte.
7.Nemůžete se zbavit nadbytečné váhy? Ovšem, bez jisté odhodlanosti a vůle to sotva půjde. Jezte však tolik jako dosud (nebo méně), ale jen když vládne Tedžas. Bez tělocviku a jakýchkoliv jiných kůr budete štíhlejší a mladší.
8.Nepodnikejte nic, když proudí Akaša (hlavně nezačínat). Je to vždy nezdar.
9.Krize nemocných a umírajících probíhají vždy v Akáši nebo při horečnatých onemocněních – při Tedžas.
10.Sebevraždy skoro vždy probíhají ve Vayu. Také při Vayu míváte obvykle chuť na kyselá a ostrá jídla. Uvažte, že by snad bylo stačilo sebevraha zabavit na pouhých 24 minut a ke katastrofě nemuselo dojít.
11.Pozorujte a přesvědčete se podle hodin: Když společnost kolem Vás se hlučně baví, jistě probíhá Vayu. Jinak labužnické choutky míváme, když proudí Apas (honí Vás mlsná)
12.Když proudí Vayu, dávejte si pozor na zloděje a podvodníky, to je jejich Tatva !

To jsou jen nepatrné ukázky, o nichž se může každý snadno přesvědčit. Ale co dělat, když nemáme možnost volit si pro své konání vhodnou Tatvu? Pro takové případy cvičte se duchovně, abyste dovedli v sobě kdykoliv vyvolat barvu Tatvy Prithivi nebo Apas (žlutou nebo bílou) a snad i Tedžas (červenou). Dokážete-li to, tu Vaše vnitřní úsilí jakoby odsunulo nepřízeň právě probíhající nepřátelské Tatvy. Vaše škoda bude menší, nebo snad k ní ani nedojde, ba – pří dostatečné vnitřní síle – snad i zvítězíte! Zde vidíte, že i Tatvy souvisejí s Vaším vnitřním životem. Proto je studujte pečlivě a usilovně a pokud se Vám nepodaří docílit toho, abyste Tatvu poznali ihned okem, používejte tatvických hodin! Dejte si je na stěnu a pozorujte kolem sebe. Velmi často užasnete nad výsledky. Často se Vám podaří i věci, jinak naprosto beznadějné. Čas věnovaný pozorování a studiu Tatev rozhodně není promarněn. Jen zkoušejte a pozorujte. Záhy poznáte, že to může být pro Vás nejen zdroj zajímavé zábavy, ale i velmi platný pomocník při Vašich denních starostech.

tatvické hodiny

Wayu

Vlastnosti této tatvy jsou:

Barva – zelená až modrá.
Chuť – kyselá, jíme rádi kyselá jídla.
Povaha – studená.
Světová strana – severní.
Princip – vzduch.
Vliv – Venuše.

Dech – vlevo (dech měsíční), zesiluje její vliv. Změna místa, chůze, čich, nadýmání, náleží Vayu – jest člověku celkem nepříznivá. Jest první manifestací života a pohybu kupředu, je tatvou vzruchu, větru, letu a chůze. Ve vayu se má jednati o věcech, které mají míti jen přechodný účinek. Lidé duchovně vyspělejší při vibraci její mluví obyčejně o cestách, plavbě, dostizích, o smrti, zločinech a podobně. Lidé méně dokonalí baví se řečí neslušnou a pomluvami. Ve Vayu vznikají lži, nadávky, podvody, lsti, závist, nenávist, lakomství. Vayu je tatvou sebevrahů, zločinné případy berou v ní svůj původ. Dejme pozor na své vlastnictví, když Vayu vibruje. Darebové osnují v ní své plány. Též podvody v obchodech, předražování zboží, nesolidnost obchodní a podobně jí přináleží. Bezcitní vrahové jí podléhají.


Sňatky, zasnoubení – v této tatvě neuzavírejme. Nemají nikdy dobrých výsledků a netrvají dlouho.

Nemoci – ve Vayu povstávají obyčejně mrtvice, ochromení, nachlazení.

Sebevraždy – vznikají v této tatvě. Zoufalci snáší život svůj až ke chvíli vibrace Vayu, nastoupením její doby pak jej ukončí.

Cestování – Jsme-li však již na cestě unaveni, vzbuďme v sobě tuto tatvu a únava ihned zmizí. Vystupujme na kopce za její vlády.

Nákupy – Ve Vayu nemáme činit žádné, nemáme-li utrpěti ztráty.

Dělnictvo, sluhy, služebnice – nepřijímejme nikdy ve vayu, vzájemný poměr nebude nikdy sympatický a bez pomluv. Též nastoupení do nových zaměstnání je neprospěšné.

Děti – počaté nebo narozené v této tatvě jsou málokdy šťastné. Početí přináší většinou potraty. Zdravotní stav zrozených ve Vayu je zvlášť nervově špatný.

Koupání – ve Vayu dostavuje se do organizmu pocit chladu, není tudíž radno se koupati, chceme-li se vyvarovati nachlazení.

Duchovní práce – počátky prací svých možno předsevzíti. Zasvěcenci mohou ve vládě Vayu prováděti meditace, nebo choditi po vodě.

Vliv Vayu zesiluje se ve vládě Merkura a Saturna, to je ve středu a v sobotu, více ještě v hodinách Merkura a Saturna.

Tejas

Vlastnosti této tatvy jsou:

Barva – červená
Chuť – ostrá, rádi pojídáme ostře chutnající pokrmy (kořeněné, paprikované)
Přirozenost – horká, pociťujeme při vibraci její zvýšené tělesné teplo
Světová strana – jih
Princip – světlo, oheň

Dech – vpravo. dýcháme-li vpravo dechem slunečním, zesilujeme její moc a usnadňujeme provádění našich přání, zvláště každou neděli a úterý v planetární hodině Saturnu a Marsu.


Hlad, žízeň, spánek, světlo přináležejí Tejas.

Lidé slabí – nemají však nikdy v této tatvě jísti. Tejas je tatvou tělesného vývinu. Přinášejí s sebou také plamenné, nadšené a ohnivé jednání…

Jest tatvou vzrušení a hněvu. Přináleží jí volnost a práce. Při vládě její zrak náš jest ostřejší. Jsme-li vycvičeni, dá nám vibrace Tejas energii k prodikci naší síly. U člověka neduchovního vzbuzuje zlost, hněv, žárlivost. Proto všední neduchovní člověk má se jí chrániti, protože vzbuzuje hádky, války, souboje, spory vznikají v její vládě. Jest tatovu bytí a tvoření, jest působící silou pro tvary a jejich udržování. Jest tatvou svobody, zdatnosti a práce.

Cestování – cestujeme-li, chraňme se úrazu a nepříjemností. Neštěstí železniční, ohně i výbuchy v této tatvě vzniklé, nabývají velkých rozměrů.

Obchody velké – vznikají a daří se v její vládě, zvláště obchody se železem.

Koupání – kdo se v Tejas koupe ve studené vodě, nikdy se nenachladí.

Tělnatost – jsme-li tělnatí, následkem čehož trpí i srdce, hrozí-li nám nebezpečí mrtvice, ztučnění srdce, používejme pokrmy výhradně v této tatvě, čímž docílíme bez všelikých lékařských kůr, cest tělocviku a podobně, určitě úplné změny v organizmu, tělo změní se ve štíhlejší.

Nemoci – špatná činnost organizmu, horečky, chvění vznikají v Teas. (Též ve Vayu). Horečky a nemoci různých zápalů v této tatvě povstávají, bývají nebezpečné a končívají obyčejně katastrofou. Všecky tyto nemoci nutno léčit když proudí Apas.

Manželství – zasnoubení uzavřené v Teas, přinese vždy trochu domácích mrzutostí a nedorozumění.

Početí – v této tatvě jsou pro matku nepříznivá. Přinášejí během jejího stavu těžkosti.

Vdechněme v této tatvě vzduch plnou silou, když jest dech sluneční (pravou nosní dírkou), zadržme v plicích tak dlouho, pokud vydržíme a vydechněme prudce levou nosní dírkou (pravou zadržíme palcem). Opakujeme to často a omládneme a rozmnožíme tělesný oheň. Cvičení tato jako v Prithivi s rozdílem, že jsem obráceni k jihu, hlavně když dýcháme dechem slunečním (vpravo). Avšak při cvičení necháme všude, kde se mluví o květech převládati barvu červenou.

Prithivi

Vlastnosti této tatvy jsou:

Barva – žlutá
Cit – pociťujeme v její vládě na věci sladké.
Povaha – pociťujeme v její vládě vnitřní mírné teplo.
Princip – země.
Světová strana – Západ; konáme-li co ve vládě její, provádíme-li cvičení, dechy, buďme obráceni na stranu západní.
Smysl – čich, ve vládě její se valně zvyšuje, vycvičenci pociťují sladkou jemnou vůni jako u žlutých růží čajovek (rosa thea).
Tělo lidské – Prithivi přináleží: kosti, svaly, kůže, vlasy, žíly, břicho a cévy. Onemocnění těchto částí se nejlépe léčí v této tatvě.

Dech vpravo – dýcháme-li právě dechem slunečním, zesilujeme její moc a usnadňujeme provádění našich přání. Zvláště každý čtvrtek v hodinu Jupitera a nejvíce od 21. července do 21. srpna, kdy stojí slunce ve znamení Lva.


Prithivi, jest tatva radostného života, přátelství, lidskosti, spravedlnosti, veselosti, smíchu, vzrůstu, výsledku a universální lásky.                                                                           (Vlastnosti tyto přínáležejí též tatvě Apas, která po Prithivi vládne). Ti, kteří se svým životem uměli povznést k dokonalejšímu životu, pociťují ve svém nitru zvláštní lásku k přírodě a ke všemu tvorstvu. Stává se, že nitrem zachvívá zvláštní pocit blaha, který si neumíme vysvětlit.Pořekadlo “žíti a druhé nechat žíti” uplatňuje se v této tatvě nejvíce. Velmi zřídka zlé činy, zlé jednání přicházejí v této tatvě. Co v Prithivi se počíná, bude trvalé a šťastné a člověku vždy příznivé. Prithivi jest tatvou zákonů a spravedlnosti, proto soudce v této tatvě rozhodující, soudí nejspravedlivěji.

Hledáš-li pro své spravedlivé záležitosti, jednej o nich v Prithivi. Prithivi prosta jest vší bázně, úzkosti i utrpení všeho druhu. Méně jemnější formy této tatvy jeví se méně duchovně prohloubeným jako požitkářství v jídlech, žádosti ve vezdejším životě po radostech a touha po dosažení blaha.Vzdor tomu vliv Prithivi i na tyto lidi je mocný a stěží najdeme mezi nimi sobce. Prithivi jest tatva lásky rodinné, tedy vzájemné mezi dítkami a manželi.

Zdraví – kdo vliv Prithivi ve svém životě uplatňuje, bude se cítit vždy zdravějším a spokojenějším.

Léky – užíváme-li je ve vládě Prithivi, zesilujeme účinek léčiv a měli bychom se výhradně při podávání našich léků řídit našimi “hodinami”.

Jídla – Když Prithivi vládne, budeme vždy nejspíše pociťovati chuť k jídlu. Chuť na sladká jídla a ovoce jsou příznakem její vlády. Jste-li slabí (hubení) jistě požíváte svých pokrmů v tatvě, jíž třeba osudem podléháte. (např. TEJAS – tatvě) Pak nikdy nebudete dobře vypadati, a i kdybyste brali sílící a zvláště vyživovací prostředky, vše jest marné. Marně naše dámy kupují bezcenné prostředky k nabytí oblých tvarů. Pokud nezmění svoji životosprávu a nepodřídí ji době tatev. Abychom nabyli vzezření omládlého, zdravého, aby se tvary našeho těla staly plnými, jest třeba, abychom požívali pokrmů výhradně jen, když naše hodiny ukazují, že vládne Prithivi. Účinek bude pro každého překvapující a odpadnou značná vydání za bezcenné a mnohdy i zdraví škodlivé preparáty.

V nedostatku potravin – kdy jsme nuceni přijímati pro výživu organismu méně potravin, získáme požíváním pokrmů v době vládnoucí Prithivi, že výživné látky jsou ústroji zažívacími lépe spotřebovány, kdežto příjímáním potravy v době nepříznivé (např. Tejas – tatva) přichází mnoho výživných látek nazmar. Přijmeme tudíž vždy pokrmy v Prithivi podle hodin a brzy zrůžoví naše tváře.

Matky – budou kojiti své dítky výhradně v této tatvě a poznají, že různé žaludeční katary novorozeňátek i odrostlejších úplně zmizí, tvářičky dětí zbuclatí a zrůžoví. Dávejme tudíž dítkám pokrmy v době, kdy naše hodiny ukazují vládu Prithivi – zaradujeme se nad výsledkem. Přestávky ve školách, kdy dítky požívají s sebou přinesené pokrmy, měly by se stanoviti na dobu, kdy vládne Prithivi.

Nemocní – Když hodiny naše ukazují vládu Prithivi, pocítí nemocní v této chvíli určité ulehčení, zvláště ti, kteří jsou ovládáni tatvou Akaša a Vayu. Nemoci, které vzniknou v Prithivi, nebudou míti dlouhého trvání. – Kůru léčebnou máme používati v Prithivi. Při kataru žaludku, kdy nemocní nemohou snésti pokrmů a zvrací – jídla podáváme výhradně v Prithivi a poznáme opravdové a jisté zlepšení.

Manželství – zasnoubení v Prithivi uzavřená, jsou po většině šťastná.

Láska a přátelství – v Prithivi jsou trvalé. Děti počaté i zrozené v Prithivi jsou dobrých mravů, milují své rodiče a přizpůsobují život svůj jejich přání. Také život budou mít blažený a šťastný.

Umělci – nechť počínají své práce, když hodiny naše ukazují vládu Prithivi.

Lidé věřící – ať vykonávají své modlitby v Prithivi, neboť Prithivi jest tatvou zbožnosti.

Modlitby – v této tatvě pronášené přinášejí podivuhodné posílení volajícímu.

Meditace – rozjímání o dobrých vlastnostech Prithivi děje se vdechnutím, jež nutno, když jest Pingala (dech sluneční), zadržeti dlouho v plicích, tu nabudeme stálosti a přemáháme lehce nehody. Zbavíme se nemoci a nabudeme tělesné lehkosti.

CVIČENÍ A
Budeme – li všechny naše úkony, jimiž je Prithivi příznivá, konati ve chvíli, kdy podle našich hodin vládne, docílíme jistě zdaru a výsledků překvapujících, aniž nutno znáti a říditi se celým poučením v různých kapitolách uvedeným a známým pouze okultistům. Výsledku docílíme jedině proto, že žijeme a konáme vše v harmonii s dechem přírody. Obtíží není žádných, poněvadž postavením hodin při východu slunce (východ uveden v kalendáriu), jeví se nám pro celý den i noc hodiny i minuty, ve kterých ta či ona tatva vládne. Ti, kteří čerpati budou z našich úvah a poučení v dalších kapitolách, kteří poznají vliv myšlenek na náš život, kteří dovedou se soustřediti, kteří znají Pránu, Sluneční a Měsíční dech, mohou svou vůlí a soustředěním účinek každé tatvy valně zvýšiti a mnohé nepříznivé stavy svého života i svého těla rychle měniti, budou – li souladnými (harmonickými) cviky účinkům tatev pomáhati. Jest to asi tak, jako když zahradník pouze čeká na déšť, který květinám dá vláhu, nebo když denně sám se namáhá a zalévá. Jistě v případě druhém květiny budou bujnější k větší radosti pěstitele.


CVIČENÍ B
Žádáme-li o vyplnění některého našeho přání naznačeného ve vlastnostech Prithivi, tedy zdraví, potřeb k životu vezdejšímu, lásky, zlepšení zdravotního stavu našich bližních, jakož i všeho, co souhlasí se zákony dobra, usedneme, když naše hodiny ukazují Prithivi, obličejem k západu, v pozici po orientálsku (jak užívají Turci) a vdechujeme a zadržujeme a vydechujeme, přitom se však soustředíme s plnou vírou při vdechu na naše přání, na to vdechnutý vzduch prosycený Pránou a tatvickými vlnami Prithivi, jemně vnutíme do slunečního pletiva (slun. pletivo u žaludeční jamky pod hrudním košem). Přitom se břicho vtáhne mírně do sebe, odtud myšlenkově Pránu neseme směrem k mozku, kde jako ve výru necháme kroužiti na okamžik hlavou, přičemž máme pocit, že naše přání se uskutečňuje, načež vydechneme. Přitom musíme být úplně přesvědčeni, že naše přání musí býti vyplněno. Dýcháme-li, právě pravým otvorem nosním tedy dechem slunečním soustřeďme se na naše přání způsobem rozkazovacím, že o to co si přejeme a co jest v souladu s Prithivi, jak je vpředu naznačeno státi se musí, a budeme překvapeni výsledkem. Zvláště budeme-li vytrvalí.


Nervóza – léčí se nejlépe v Prithivi. Ulehneme pohodlně na znak na pohovku, nebo na zem, ruce položíme vedle sebe. Necháme ochabnouti naše údy tak, že musíme mít pocit bezvládnosti, takže nemožno nám ani údem hnouti. Hleďme celou svojí vůlí na nic nemysleti. Asi po 5 min. Povolíme myšlenkám, údy však necháme ochablé a dýchati budeme rytmicky, přičemž se soustředíme na Pránu, kterou vdechujeme, kterak naplňuje celé naše nitro, proniká z vnitra až k povrchu kůže, (dostaví se pocit, jakoby nám po kůži lezli mravenci). Asi po 5 min koncentrujeme své myšlenky na pocit, jako bychom se nacházeli v koupeli prosycené paprsky Prithivi a Prány, načež cítíme se osvěženi, zdravými. Potom můžeme svaly svoje opět napnouti. Těžce nervózní mohou přidati cvičení následující:

Zvednou obě ruce do výše, dýchají rytmicky. Přitom pociťují, jak blahodárná síla vesmírná zachycuje se na prstech a vchází v celý náš organizmus. Když cítíme, že naše ruce jsou naplněny touto silou, učiníme pravou rukou tah po celé levé straně našeho těla od hlavy počínaje, až pokud možno ke kolenům, načež obloukem zvedneme ji do stavu původního, tentýž tah následuje pak levou rukou. Tedy pravou rukou činíme tahy po levé, levou po pravé. Pro nemocné nervy léků zaručeně účinnějších není.

Apas

Vlastnosti této tatvy jsou:

Barva – bílá až šedá
Chuť – stahující, pociťujeme ve vládě její různé chutě po pokrmech labužnických
Povaha – studená
Princip – voda, vyvíjí pocit jako bychom byli ve vodě
Světová strana – východ
Smysl – chuť
Tělo – lidské – přináležejí tuk, sliny, moč, sémě muže, zárodek ženy. Onemocnění těchto nutno léčit v Apas tatvě (též rány na nohou).

Dech – vlevo. Cvičení konejme, když je dech měsíční “Ida”, zvláště v pondělí a pátek v planetární hodině Měsíce nebo Venuše.


V Apas mají se projednávati věci, které mají krátkého trvání.Jest však naděje na výsledek, zvláště pak dobrých dílech. Apas duchovně výše postavených pomáhá k sebepoznání, jest tatvou bohatství a blahobytu.

Déšť – ukáží-li se v této tatvě mraky na východní obloze, jistě dostaví se déšť dlouhotrvající. Též sněžení jí podléhá.

Cestování – veškeré cesty, plavby po vodě máme počínati v Apas. Účely, kvůli nimž cesty konáme, se zdaří.

Peníze, losy, hry, sázení, obchody – peníze ukládáme, losy kupujeme, jen svému nitru, budeme míti ještě zdar ve hře. Spekulace provádějme výhradně v Apas. Předsevzetí vykonávané v této tatvě vždy se zdaří a peníze se hromadí a zůstávají.

Oděv, obuv – kupujeme v Apas, zvláště za vlád Měsíce, stojí-li měsíc ve znamení Štíra, Vah nebo Lva, při obuvi,když jest Měsíc ve znamení Kozoroha, Vodnáře.

Zábavy – začínejme v Apas, neboť tato jest tatvou tance, radosti, veselosti, hry, blaženosti a bujnosti, vládne radostmi světa. Pitky v Apas začaté, končí obvykle obžerstvím.

Nemocní horečkami – kdo cvičením docílí, aby v horečkách zavedl Apas do svého organismu, a tuto tatvu podržel, brzy se uzdraví. Děti počaté a narozené v této tatvě budou míti šťastný a blažený život. Početí však nemá nastati v době, kdy připadá na planetární hodinu Saturnovu, nebo stojí-li Měsíc ve znamení Štíra (hlavně v sobotu) Děti narozené v Apas jsou schopnější pro vlastní vývin. (Lidé počatí nebo zrození v Apas jsou většinou boháči).

Láska sexuální – Aúas jest tatvou sexuelní, ovládá početí a tělo ženy. Matka, která v této tatvě oplodní, nemá těžkosti v těhotenství a lehce porodí.

Umělci – Apas dává intuice a pomáhá uměleckým tvorbám, vynálezům, vyvíjí smysl pro krásu a umění.

Tatvy vzniklé o Tejas tatvě mají v Apas svého odpůrce. Tak bouře, stávky, v Apas vzniklé nebudou míti dlouhého trvání. Oheň nenabude značnějších rozměrů, ani v bouřích škod nezpůsobí. Blesk v Apas zřídka uhodí.

Duchovně méně vyvinutí bývají sobci a požitkáři, labužníci, (proto jest chuť v této tatvě na jídlo dráždící sliznici).

Při cvičení vdechujeme levou nosní dírkou (dech měsíční) zadržíme dech v plicích a zvolna vydechujeme; zbavíme se utrpení. Cvičení konáme v této tatvě jako v Prithivi, posazení obličejem k východu, hlavně když dýcháme levým nosním otvorem. Necháme všude, kde se mluví o květech převládati barvu bílou. Nabýti se zachtělo.

Akáša

Vlastnosti této tatvy jsou:

Barva – černá
Chuť – hořká. Jídla v její vládě chutnají hořce.
Povaha – studená
Princip – éther
Světová strana – východ
Smysl – chuť

Ve vládě její zostří se sluch, lépe slyšíme.

 


Akáša je tatvou mlčení. Počíná každého dne jako první, okamžikem východu slunce. Člověku je velmi nepříznivá, přináší ztráty a smrt. Brání něco obsaditi, obrana, odpor, bázeň, stud, hanba, zapomnětlivost jí přináleží. Akáša podléhá vlivu Saturnovu. Exoterní astrologie nás učí, že Saturn jest vykonavatelem karmických zákonů, proti nimž nepomáhá účinek všepodnikajícího, věčného, spravedlivého zákona. Akáša reprezentuje zpětný návrat v původní stav. Z ní se rozvětvují ostatní tatvické principy aby způsobily pohyb a život a aby s ní opět splynuly. V ní nastává ztráta životní podstaty a smrt, proto jest nepřátelská všemu zrození. Když Akáša proudí, nemáme úplně ničeho předsevzíti, ani konati. Nejlepší zničené naděje mají svoje smutné příčiny předsevzetím a Akáše. Ovšem moderní doby vyžadují vzhledem k existenci ve všem spěchu, nutno-li tedy pracovati, buďme aspoň v době té opatrní. Největší chyby přicházejí během její vlády, neboť Akáša je tatvou ničení.

Léky – v hodině její podáváme na rány i mast barvy černé.

Jídla – v Akáše nemá se nikdy jísti.

Matky – nekojte v této době tatvy nikdy svých dítek, chcete-li svým dítkám zachovati zdraví.

Početí – velmi nepříznivý stav pro početí, jak pro matku tak pro dítko. V této tatvě se stane početí málo, neboť sexuální žádosti v této tatvě není.

Zrození – děti zrozené v této tatvě přinášejí si náklonnost k smrti. Zmírají v nejútlejším dětství.

Manželství, zasnoubení – střežme se v této tatvě uzavírati, jistě nastane brzký rozchod, nebo rozvod, nebo končívá uzavření sňatku v této době, obyčejně katastrofou rodinnou. Přátelství uzavřené v Akáše, bývají též plny smutku a brzy se končí. Umělecké práce, studie, práce duchovní nepočínejme nikdy v Akáše, neboť výsledek vy nás nikdy neuspokojil.

Modlitby – doporučují se jen takové, které jsou chvalozpěvem. Nesmí nikdy žádné prosby obsahovat.

Zábavy – počínají-li se v této tatvě, nemají úspěchu. Též při soukromých zábavách poznáme všichni lehce přítomnost Akáši. Dříve veselá nálada mizí a marně se namáhají tuto obnovit. Teprve, když Akáša mizí, změní se tato situace, ač následující Vaya nedává též záruku šťastné a příjemné zábavy. Vliv Akáši zesiluje se v sobotu, zvláště v planetárních hodinách Saturnových.

Přeměna vlivu tatev

Vibruje-li ve vesmíru na příklad Vayu a my bychom pro své konání potřebovali Prithivi, je možno tuto aspoň ve vlastním organizmu vyvolat a tak účinky Vayu zmírnit, popř. úplně pozměnit. Abychom toho docílili, je třeba dlouho a pilně cvičit. Dříve však ještě konáme asi pětiminutové rytmické dýchání. Již při tomto dýchání musíme pociťovat sladkost Prithivi v chuti a vůni, pro ni typickou.

Uvedeným způsobem možno, v organizmus náš zavésti, v kterýkoli čas takovou tatvu, jakou právě potřebujeme. Vytrvalou pilností podaří se docílit žádaných změn tatvických, čímž stáváme se potom naprostými pány svého osudu.

 

Prána

Prána, životní princip, životní síla, z pohledu nauky o tatvách.

V jednání o dechu zmínili jsme se o Práně. Když prošli jsme již naznačenou cestou dechu, myšlenek a soustřeďování, pochopíme snadněji účinky Prány na náš život. Jest toho nezbytně třeba, poněvadž souvisí její upotřebení, též se sestavou našich “Hodin šťastného člověka”.

Prána jest (kosmickým) dechem vesmíru, proto jest jeho životem, jakož i životem veškerého tvorstva. Proniká vše, žije ve všem, jest vše. Jest pohybem, magnetismem, elektřinou, tíží atd. Můžeme říci, že Prána jest sloupem, na němž spočívají veškeré světy. Prána naplňuje vzduch, ač sama vzduchem není. Žádný tvor nemohl by ani okamžik žíti, kdyby současně vzdušný kyslík pro plíce nevdechoval s Pránou, ač tato sama kyslíkem není. Nedá se vážit, nemůžeme ji čichati ani cítiti a přece je ve všem. Prána jest zachovatelkou života, ve svých účincích skutečná síla životní. Vzduch je bohatě prosycen Pránou. Jako kyslík určen jest k oběhu krve, tak Prána zase pro (systém) obor nervový, jakož i pro celé naše bytí (existenci). Pránu možno v těle našem nahromaditi, jako asi elektřinu v akumulátorech (v bateriích). Silou své vůle a soustředěním můžeme nervy své naplniti bohatě Pránou. Naučíme-li se správně dýchati, jak jsme vpředu uvedli a vědomě Pránu pro své nervy zaopatřovati, přestanou existovati dnes tak četní nervozní lidé, neboť Prána jest pramenem energie, životní síly, tedy i zdraví. Kdo naučil se Pránu vědomě vdechovati, účinkuje příznivě i na svoji duchovní hodnotu. Veškerá cvičení dechová, která jsme již vpředu uvedli, možno prováděti také se soustředěním na Pránu, zvláště při dýchání rytmickém. Abychom Pránou zásobili svoje tělo, jest třeba pomocí koncentrace i své vůle k tomu působiti. Při všech cvičeních dechových možno Pránu vdechovati ve větší míře pouze projevem vůle a určitým řízením myšlenkových proudů. Nejlepších výsledků nabudeme v době, kdy slunce jest na vzestupu, tedy od východu do 12 ti hod., též zvláště v době dorůstajícího měsíce. Tedy v D = 0. Abychom Pránou zásobili úplně svůj organismus, postavme se obličejem k východu (proti slunci), zavřeme oči, zvedněme ruce, aby s hlavou měly podobu W, hluboce zvolna vdechněme a při tom intensivně si mysleme: “vdechuji všemohoucí Pránu – “myšlenkově vdechujeme tak, jako bychom opravdu sáli do sebe dech prsty u rukou a středem dlaň (kde byly rány Kristovy), myšlenkově cítíme, jak tato všemohoucí síla probíhá rukama, vniká do plic a usazuje se ve slunečním pletivu (plexus solaris) nad žaludeční jamkou. Odtud necháme jí jako sluncem prozářiti celé tělo, zvláště chorá místa, načež po krátkém zadržení dechu (aniž by nás to unavovalo) dlouze nosem vydechneme. Tímto způsobem vdechujeme i nohama (opět místem, kde byly rány Kristovy) též místy, kde na těle pociťujeme bolesti, neb místy, kde máme nějaké rány. Zakončení každého myšlenkového proudu i dechu při vdechování Prány budiž v slunečním pletivu. Kdo naučí se tomuto vdechování Prány řádným myšlenkovým soustředěním, pozná blahodárné účinky velmi rychle.

PRÁNA

 Je sanskrtské slovo a znamená dech. Je odvozené od kořenu prá, plnit nebo proudit. Podle hinduistické mytologie představuje prána všechny proudy vitálních životních energií dohromady a staví se na stejnou úroveň s Vájuem, hinduistickým božstvem větru. Ostatní čtyři jsou: apána, udána, samána a vjána. Podle ájurvédy proudí tyto energie tělem člověka, ovládají všechny vitální psychologické a fyziologické procesy, jsou odpovědné za neustálý oběh krve a mízy v organismu, dostávají se do těla kontrakcemi srdce a dýchací soustavou a jsou dopravovány do všech buněk, kde vzniká tzv. buněčné dýchání.

Prána tedy představuje životní energii, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Tyto životní proudy se setkávají v sedmi čakrách, které jsou mezi sebou propojeny soustavou energetických kanálů, tzv. nádi. Jogínské techniky, které podporují tyto tělesné a duchovní proudy životních energií se nazývají pránajáma.


V Ájurvédě je prána rozdělena do pěti vitálních životních proudů.

Prána váta: ovládá všechny vitální psychologické a fyziologické procesy, je odpovědná za neustálý oběh krve a mízy v organismu, dostává se do těla kontrakcemi srdce a dýchací soustavou do všech buněk, kde vzniká tzv. buněčné dýchání. Se nachází v oblasti hlavy. Je to především funkční v hrudní dutině. Pohyb prány Vata je z vnější strany do vnitřku. Je odpovědný za řídí všechny vstupy do těla, jako jsou potraviny, voda, vzduch a smyslové zážitky a řídí pohyby dýchání a polykání. Znalosti, to je také uložena v těle Prana Vata. V funkčního hlediska je komplementární k Udana Vata.

Apána váta: ovládá tlusté střevo a břišní dutinu, vylučovací a sexuální orgány, Je dolů proudící síla v těle a je soustředěn v tlustém střevě. Upravuje veškeré podněty eliminace, močení, menstruace a sexu směrem dolů. Apana řídí a podporuje všechny ostatní formy Vata přes je pohyb. Správné uchovávání a řízení pohybu látek přes tělo, zajistit, aby tkáně je udržován a pěstován jako potřebovat. Pokud jsou látky uchovávat příliš dlouho, není dost, nebo dlouho, může dojít k onemocnění. Nepořádek z apāna Vata je zodpovědný za většinu Vata poruch. To s sebou nese také životní sílu směrem dolů, a má tendenci k omezení vědomí.                                   

Udána váta: ovládá hrdlo a plíce, Je spolu s prány Vata, ale má opačné pohyby. Udana znamená až oddělení proudící vzduch. To se nachází v hrudníku a ve středu v hrdle. Látky, které v žaludku obdržela v tekuté nebo pevné formě, v případě, tavené velmi jemné během převodu potravin jsou eliminovány prostřednictvím výdechu. To je možné díky Udana Vata. Upravuje výdech a řeč. Je také zodpovědný za paměti, sílu, vůli a úsilí. Praxe jógy se zabývá především s rozvojovými Udana.

Samána váta: ovládá žaludek a střeva, To je jedna formy vata, která je dohromady s Vyana váta mají opačné typů pohonu. Samana znamená vyrovnání. To je hnací síla od obvodu do středu.
Akce Samana je ústřední tah akce naproti ven tah Vyana. Přináší tekutiny tlačit ven Vyana vata do centra prostřednictvím impulsů v nervech.

Vyána váta: ovládá cirkulační soustavu a pokožku, vata Znamená všudypřítomné vzduch. To je soustředěno v srdci a distribuovat v celém těle. To upravuje oběhový systém, pohyb spoje a svaly a plnění impulsů a sekretů. To s sebou nese jiný impulsu ze smyslových orgánů do mozku.

ÁJURVÉDA 

i nabízí mnoho přístupů k uvedení Vata dosha do rovnováhy. Zda nástroje používané jsou dietní, bylinné, barvy, vůně, mantry, masážní oleje nebo životní styl, zásady používané k návratu do rovnováhy jsou stejné. Je nutné zvýšit vlastnosti protichůdný k nevyváženosti. Tam, kde je přebytek lehkosti, zvýšíme těžkost. Tam, kde je přebytek chladu, zvýšíme teplotu. Tam, kde je přebytek tvrdosti, zvyšujeme měkkost a tak dále. Zatímco každý z nástrojů léčby uvedených výše jsou cenné, zdaleka nejdůležitějším nástrojem je životní styl. Pouze prostřednictvím přijetí příslušného životního stylu může Vata dosha zůstat v rovnováze a příčina nemoci být odstraněny. Jedním z nejdůležitějších životního stylu nástrojů pro udržování zdraví a na podporu hojení v vata jedince je přijetí pravidelných zdravých rutin, které jsou v harmonii s rytmy přírody. Stabilita se výrazně zlepšila díky jíst a spát ve stejnou dobu každý den. To je nejlepší vzniknout do půl hodiny od slunce stoupá. Ranní rutina by měl obsahovat čas pro sebe Abhyanga (olejová masáž), meditace a jóga cvičení ásan kromě řádné denní hygieny. Jídla se odebírají pravidelně v průběhu celého dne; tolik jako pět malých jídel denně přijatá každé tři hodiny by bylo vhodné. Tato jídla by měla být přijata ve stejnou dobu každý den. Tím se zvyšuje jak těžký a stabilní vlastnosti. Tyto potraviny by měly být poněkud olejovitá (vlhké), vařené-li to možné (teplé) a mírně kořeněná (teplé). Spaním by mělo dojít asi v 9:00 nebo 10:00, ačkoli toto závisí poněkud na rytmu západu slunce a mění sezónu sezóny a podle zeměpisné šířky. Probuzení a spací časy by měly být v souladu ze dne na den (stabilita).Specifická opatření jsou k dispozici pro téměř každý známý stavu v těle, protože tyto příznaky mohou být chápán ve smyslu deseti dvojic opačných vlastností. Jakmile jsou známy vlastnosti ústavy a stavu pacienta, zkušený odborník, protože věděl, vlastnosti nápravných opatření, je schopen navrhnout léčebný program, který přináší tyto opačné vlastnosti do harmonie. Tyto vlastnosti poskytují tělu se základními energiemi a surovin potřebných k podpoře hojení.

SLOVO VATA. Pochází za sanskritu (starobylého indického jazyka) a jeho významem je pohyb nebo vítr. Váta je nejdůležitější složkou systému tridóši, říká se o ní, že je královnou dóš. V těle zodpovídá za fyzické pohyby, nervové a mentální pochody, ale také za oběhový, dýchací, trávící a vylučovací systém. Mrknutí oka, pohyb svalu, tlukot srdce, pohyb cytoplazmy v buňkách i přenos neutronů, to vše řídí váta princip. Kosmickým vztahem váty je vítr a jejím hlavním principem je změna. Jejími elementy jsou vzduch a prostor, ovlivňuje tedy aktivitu a pohyb.

Vátu tvoří dva z pěti základních elementů, element vzduchu a element prostoru (éteru).

Vzduch – je jednou z věčných substancí, která v kombinaci s duší vytváří osobnost. Prostor – neboli éter odpovídá dutinám těla, například ústům a nosu.
Ájurvéda zná 3 základní energie neboli funkční principy, které se nacházejí v lidském těle i ve všech ostatních strukturách. V češtině pro tyto tři principy neexistují vhodné ekvivalenty, takže pro ně používáme původní sanskrtské názvy – váta, pitta a kapha.
Energie je potřebná k tomu, aby se tekutiny a živiny dostaly k buňkám a aby naše tělo vůbec fungovalo. Energie je potřebná též pro zpracování potravy, pro udržování buněčné struktury atd. Váta je energií pohybu, pitta je energií zažívání a kapha “se stará” o “promazání” a strukturu těla. Všichni lidé mají vátu, pittu i kaphu, ale jedna z nich je vždy dominantní, druhá je zastoupena méně a třetí z nich má vliv nejmenší. Podle ájurvédy je příčinou nemoci špatné fungování na buněčné úrovni díky nadmíře či nedostatku váty, pitty nebo kaphy (tedy nerovnováze mezi nimi) a nebo díky přítomnosti toxinů v těle. Dle ájurvédy tělo, mysl i duch spolu neoddělitelně spolupracují a snaží se udržovat rovnovážný stav. Jsou vnímány jako rozdílné aspekty jedné bytosti. K tomu, abychom porozuměli stavu rovnováhy, je nezbytné nejdříve pochopit, jak fungují principy váta, pitta a kapha (tyto principy se v sanskrtu nazývají dóši).
Podle ájurvédské filozofie je celý vesmír souhrou energií 5 elementů – éteru, vzduchu, ohně, vody a země. Dóši váta, pitta a kapha jsou kombinacemi těchto pěti prvků, které tvoří doslova vše kolem nás.

VÁTA

Váta je kombinací éteru a vzduchu. Je to jemná energie spojená s pohybem. Řídí dýchání, mrkání, pohyby svalů a tkání, tlukot srdce a všechny pohyby cytoplazmy a buněčných membrán. V případě rovnovážného stavu, váta podporuje kreativitu a flexibilitu, v opačném případě váta podněcuje strach a úzkost.                                                                                                                 U člověka typu váta, tj. člověka, u kterého je dominantní dóša váta, můžeme nalézt tyto charakteristické rysy:                                                                                                                         Lehká, štíhlá postava
Jakoukoli činnost provádí rychle
Nepravidelný hlad a trávení
Lehký přerušovaný spánek a nespavost
Nadšení, živost, představivost
Snadná vzrušivost, změny nálad
Rychle pochopí novou informaci, ale také rychle zapomene
Sklon ke starostem
Snadno se unaví, sklon k přepínání se
Duševní a fyzická energie přichází v návalech

PITTA   

Pitta je kombinací ohně a vody, je spojena s metabolismem. Řídí zažívání, absorbování a asimilaci živin, metabolismus a tělesnou teplotu. V případě rovnovážného stavu podporuje bystré myšlení a inteligenci, v opačném případě posiluje hněv nenávist a žárlivost. U člověka typu pitta, tj. člověka, u kterého je dominantní dóša pitta, můžeme nalézt tyto charakteristické rysy:
Střední postava
Střední síla a výdrž
Velký hlad a žízeň, silné trávení
Sklon ke hněvu a podrážděnosti při stresu
Světlá nebo načervenalá kůže, často pihovatá
Averze ke slunci a horkému počasí
Podnikavý charakter, má rád náročné úkoly, cíle
Bystrý intelekt
Přesná, jasná řeč
Světlé, světle hnědé nebo zrzavé vlasy

KAPHA

Kapha je tvořena kombinací prvků země a vody, je to energie, která dává formu tělesným strukturám – tzn. že tvoří kosti, svaly a šlachy; spojuje všechny buňky dohromady. Je “mazivem” pro klouby, zvlhčuje kůži, udržuje imunitní systém. V rovnovážném stavu kapha vyjadřuje lásku, klid a odpuštění, v případě nerovnováhy připoutanost, lakotu, hrabivost a závist. U člověka typu kapha, tj. člověka, u kterého je dominantní dóša kapha, můžeme nalézt tyto charakteristické rysy:   Masivní, silná postava i fyzická síla a výdrž
Stálá energie, pomalý v činnosti
Klidná, uvolněná osobnost
Chladná, tlustá, bledá, často mastná kůže
Pomalé pochopení nové informace, ale dobrá dlouhodobá paměť
Hluboký spánek
Sklon k obezitě
Pomalé trávení, mírný hlad
Srdečný, tolerantní, odpouštějící
Sklon k sobeckosti a samolibosti
Je nutné zdůraznit, že o žádném člověku nemůžeme říci, že je čistý typ váta, pitta nebo kapha. Vždy se jedná o kombinaci všech tří dóš, přičemž jedna z nich je většinou dominantní nad ostatními dvěmi. Např. člověk typu váta – bude ovládán jednotlivými dóšami v tomto poměru: váta 70 % – pitta 20 % – kapha 10 %. Vzájemných kombinací je tolik, kolik je lidí na Zemi.

 

Proveďte si test, ve kterém lehce zjistíte váš tělesný typ, jak postupovat:

Ohodnoťte prosím každou otázku číslem od 1 do 6 takto:
Nehodí se  /  známka 1 nebo 2
hodí se někdy  /  známka 3 nebo 4
hodí se nejvíce  /  známka 5 nebo 6


VÁTA

1. Činnost provádím velmi rychle
2. Nejsem dobrý v učení se zpaměti a pozdějším vybavování si naučeného
3. Jsem od přírody nadšený, veselý a temperamentní
4. Mám velmi štíhlou postavu, váhu nenabírám velmi lehce
5. Vždy jsem se učil nové věci velmi lehce
6. Má charakteristická chůze je lehká a rychlá
7. Mám sklon mít potíže při rozhodování
8. Mám sklon k plynatosti nebo snadno dostanu zácpu
9. Mívám studené ruce a nohy
10. Často bývám úzkostlivý nebo ustaraný
11. Nesnáším studené počasí tak dobře jako většina lidí
12. Mluvím rychle a mí přátelé si myslí, že jsem mnohomluvný
13. Mé nálady se snadno mění a jsem poněkud emocionální povahy
14. Mám často potíže usnout nebo se pořádně v noci vyspat
15. Má kůže bývá velmi suchá, obzvláště v zimě
16. Má mysl je velmi aktivní, někdy se roztěká, ale také s velkou představivostí
17. Mé pohyby jsou rychlé a aktivní, má energie přichází v návalech
18. Jsem snadno vzrušivý
19. Když jsem ponechán o samotě, můj režim jídla a spánku se stává nepravidelný
20. Učím se rychle, ale také rychle zapomínám

CELKOVÝ POČET BODŮ _______


PITTA

1. Považuji se za velmi výkonného
2. Ve svých činnostech mám sklon být přesný a systematický
3. Mám pevnou vůli a poněkud prudké způsoby
4. Cítím se nepohodlně nebo se snadno unavím v horkém počasí
5. Mám sklon se snadno zpotit
6. I když to třeba vždy nedám najevo, docela snadno se stanu podrážděný a rozzlobený 7. Jestliže jídlo vynechám, nebo je opožděné, necítím se dobře
8. Jedna, nebo více z následujících charakteristik popisuje mé vlasy: předčasně šedivějící, nebo plešatící, tenké, jemné, rovné vlasy, světlé, zrzavé nebo pískově zbarvené vlasy
9. Mám velkou chuť k jídlu, když chci, umím sníst velké množství
10. Mnoho lidí mě považuje za umíněného, tvrdohlavého
11. Mám velmi pravidelné vyprazdňování
12. Velmi snadno se stávám netrpělivý
13. Mám sklon být perfekcionistou v detailech
14. Velmi snadno se rozzlobím, ale potom to rychle pustím z hlavy
15. Mám velmi rád studená jídla jako např. zmrzlinu a ledové nápoje
16. Spíš budu mít pocit, že v místnosti je příliš horko, než příliš zima a chladno
17. Nesnáším jídla, která jsou velmi pálivá a kořeněná
18. Nejsem tak snášenlivý k nesouhlasu, jak bych měl být
19. Mám rád náročné úkoly, a když něco chci, jsem odhodlán toho dosáhnout za každou cenu
20. Mám sklon být značně kritický k ostatním a také k sobě

CELKOVÝ POČET BODŮ _______


KAPHA

1. Má přirozená tendence je dělat věci pomalým a poklidným způsobem
2. Přibírám na váze rychleji než většina lidí a hubnu pomaleji
3. Mám mírnou a klidnou povahu, nejsem snadno vyveden z míry
4. Mohu klidně vynechat jídlo bez výrazného zneklidnění
5. Mám sklon k nadměrnému tvoření slizu, hlenu, návalům krve, astmatu, nebo problémům s dutinami
6. Musím mít alespoň 8 hodin spánku, abych se cítil dobře
7. Spím velmi hluboce
8. Jsem od přírody klidný a nerozzlobím se snadno
9. Neučím se tak rychle jako někteří lidé, ale mám vynikající retenci /schopnost udržení/ a dlouhodobou paměť
10. Mám tendenci k tloustnutí, snadno se mi ukládá tuk v těle
11. Počasí, které je studené a vlhké, mě obtěžuje
12. Mé vlasy jsou husté, tmavé a vlnité
13. Mám hladkou, měkkou kůži s poněkud bledou pletí
14. Mám velkou, masivní postavu
15. Následující slova mě přesně popisují: vyrovnaný, milé a laskavé povahy, srdečný, láskyplný, shovívavý
16. Mám pomalé trávení a po jídle mám pocit těžkosti
17. Mám velmi dobrou životní sílu, fyzickou odolnost a také stálou úroveň energie
18. Obyčejně jdu pomalou, odměřenou chůzí
19. Mám sklon k zaspávání, vrávorání po probuzení, všeobecně se ráno pomalu rozhýbávám 20. Jím pomalu a jsem pomalý a metodický ve svých činech

CELKOVÝ POČET BODŮ _______


VYHODNOCENÍ   VÁTA :_______ PITTA  :_______ KAPHA :_______

Pokud je skóre jedné dóši mnohem vyšší než druhých dvou, jste typ s jedinou dóšou.

Např. V-87, P-42, K-32,  jste tedy Váta typ a je nutné se věnovat vyrovnání této dóši.

Jestliže žádná dóša není výrazně dominantní, jste dvoudóšový typ.

Např. V-86, P-89, K- 45. Potom máte vlastnosti dvou dóš a jste typ Pitta-Váta.

Vyrovnané skóre všech tří dóš bývá vzácné.

Zkuste udělat test v jiném pořadí než poprvé, nebo požádejte přítele, aby vám pomohl s nějakými otázkami, kde váháte s odpověďmi.

Našim úkolem je tedy uvést dóši do rovnováhy. To ovšem neznamená, aby byly všechny tři na stejné úrovni.                                                                                                                                              Každý z nás se narodí s určitým přirozeným, vzájemným poměrem dóš, který je dán převážně geneticky, ale také jinými faktory. Naším myšlením, chováním, stravou aj., měníme přirozený poměr dóš. Nadbytek dóši se potom ukládá v orgánech a funkcích těla. Příčinou toho propukají nemoci. Začněte se proto věnovat dóše s nejvyšší napočítanou hodnotou. Vyrovnání nejsilnější dóši ovlivňuje správným směrem i ty ostatní.
Nyní znáte hodnoty vašich dóš a víte tedy, že jste typ Váta, Pitta nebo Kapha. Můžete být i dvoudóšový typ Váta-Pitta, Pitta-Kapha apod.

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. více informací

Nastavení souborů cookie na tomto webu jsou nastavena na „povolit soubory cookie“, aby vám poskytly co nejlepší zážitek z procházení. Pokud budete nadále používat tuto webovou stránku beze změny nastavení souborů cookie nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, souhlasíte s tím. / The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít okno / Close