Posts Tagged “Váta”

Prána

Prána

Prána, životní princip, životní síla, z pohledu nauky o tatvách. V jednání o dechu zmínili jsme se o Práně. Když prošli jsme již naznačenou cestou dechu, myšlenek a soustřeďování, pochopíme snadněji účinky Prány na náš život. Jest toho nezbytně třeba, poněvadž souvisí její upotřebení, též se sestavou našich “Hodin šťastného člověka”. Prána jest (kosmickým) dechem vesmíru,…

Go Top