Posts Tagged “životní princip”

Nauka o dechu a cvičení

Nauka o dechu a cvičení

Věda o dechu, jest nejvyšší ze všech vědomostí. Jest plamenem, který osvětluje obydlí duše. Celý svět jest v dechu. Dech sám jest životem.. Dech jest nejvyšší silou, dech jest Bůh sám. Dýchání je život. Kdo neumí dýchati a dýchá špatně, obyčejně také špatně vypadá. To lze pozorovati hlavně u tuberkulózních. Onemocní-li plíce, jsou to obyčejně…

Prána

Prána

Prána, životní princip, životní síla, z pohledu nauky o tatvách. V jednání o dechu zmínili jsme se o Práně. Když prošli jsme již naznačenou cestou dechu, myšlenek a soustřeďování, pochopíme snadněji účinky Prány na náš život. Jest toho nezbytně třeba, poněvadž souvisí její upotřebení, též se sestavou našich “Hodin šťastného člověka”. Prána jest (kosmickým) dechem vesmíru,…

Go Top